Tupakka- ja nikotiinipolitiikka

Tupakkapolitiikka - kuvituskuva

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja kehittää tupakka- nikotiinipolitiikkaa.

Tavoitteena on tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä.

 

 

Tupakka- ja nikotiinipolitiikalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla

  • ehkäistään tupakkatuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä,  
  • edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja 
  • suojellaan väestöä altistumista niiden savulle.

Tupakointi on suurin yksittäinen terveysriski ja keskeinen syy väestöryhmien välisiin terveyseroihin. Tupakkatuotteet eivät ole normaaleja kulutushyödykkeitä. Ne aiheuttavat käyttäjälleen vaikean riippuvuuden, ylläpitävät sitä ja sisältävät ihmisille myrkyllisiä aineita.

Tupakoinnin vähentäminen on tehokas tapa parantaa terveyttä.

Tupakkalaki

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan keskeinen väline on lainsäädäntö ja erityisesti tupakkalaki. Tupakkalain tavoitteena (1 §) on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.

Tupakkalaki koskee tupakkatuotteiden lisäksi tupakan vastikkeita, tupakkajäljitelmiä, tupakointivälineitä sekä sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä.

Tupakkalaissa säädetään muun muassa:

  • tuotteita koskevat vaatimuksista ja ilmoituksista
  • vähittäismyyntipakkauksista
  • maahantuontirajoituksista
  • markkinointi- ja esilläpitokielloista tupakointikielloista ja -rajoituksista
  • ohjauksesta, valvonnasta ja seuraamuksista.

Tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten yleinen johto ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen 2030 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä laati mietinnön siitä, kuinka tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppuisi Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Mietintö julkistettiin 31.1.2023.

 

Lisätietoja

Meri Paavola, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163343   Sähköpostiosoite:


Reetta Honkanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163684   Sähköpostiosoite: