Kysymyksiä ja vastauksia uudesta tupakkalaista

Suomen uusi tupakkalaki on voimassa 15.8.2016 lukien.

Alle on koottu joitakin yleisimpiä kysymyksiä, jotka liittyvät uuden tupakkalain tuomiin muutoksiin.

Usein kysytyt kysymykset

 • Miksi tupakkalaki uusittiin?

  Edellinen tupakkalaki oli vuodelta 1976. Lakia oli muutettu kymmeniä kertoja, minkä vuoksi se oli hajanainen. Uudistus liittyi EU:n tupakkatuotedirektiiviin, joka piti panna täytäntöön jäsenmaissa. Lisäksi osa uuteen lakiin tulleista muutoksista perustui Suomen omaan harkintaan ja lainsäädäntötarpeisiin.

 • Miksi tupakka-askeissa on varoituskuvat?

  Kuvien avulla halutaan kertoa ja varoittaa tupakan todellisista vaikutuksista ihmisen terveyteen. Kuvat huomataan paremmin, ja ne vaikuttavat ihmisiin voimakkaammin kuin tekstivaroitukset, joita nykyisissä askeissa on. Vanhat askit, joissa on pelkät tekstivaroitukset, saavat kuitenkin olla myynnissä 20.5.2017 saakka.

 • Miksi savukkeet eivät saa enää maistua mentolille?

  Kielto perustuu EU:n tupakkatuotedirektiiviin. Makuaineet, kuten mentoli tai suklaa, lisäävät tutkimusten mukaan erityisesti nuorten tupakointikokeiluja ja vaaraa ryhtyä tupakoimaan säännöllisesti. Makuaineet poistamalla halutaan vähentää tupakoinnin houkuttelevuutta.

  Mentolisavukkeet saattavat aiheuttaa muita savukkeita voimakkaamman riippuvuuden. Tämä johtuu siitä, että mentoli puuduttaa limakalvot, jolloin tupakoitsija vetää savua hyvin syvälle keuhkoihin.

  Mentolisavukkeet saavat olla myynnissä 20.5.2020 asti.

 • Voiko parvekkeella, terassilla tai pihalla tupakoida vapaasti?

  Uusi laki ei kiellä tupakointia parvekkeella tai asunnon ulkoalueilla, mutta taloyhtiö voi hakea kunnalta tupakointikieltoa esimerkiksi juuri parvekkeille. Kunnan viranomainen määrää tupakointikiellon, jos savua voi rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti esimerkiksi parvekkeelta toiselle. Savun kulkeutuminen siis riittää kiellon määräämiseen eikä terveyshaittaa tarvitse osoittaa, toisin kuin terveydensuojelulain mukaisessa menettelyssä. Tiukemmin edellytyksin on mahdollista puuttua tilanteeseen myös silloin, jos savu leviää asunnosta toiseen rakenteiden kautta.

 • Miksi omassa autossa ei saa polttaa, kun kyydissä on alle 15-vuotiaita?

  Kiellolla suojellaan lasten terveyttä, sillä tutkimustulosten mukaan altistuminen tupakansavulle etenkin pienessä tilassa vahingoittaa lasten valtimoita sekä altistaa lapset sydän- ja verisuonisairauksille, astmalle, allergiselle nuhalle ja keuhkoputkentulehdukselle. Tupakointikielto autossa vähentää lasten altistumista tupakansavulle ja sen aiheuttamille terveyshaitoille.

  Tupakointikieltoa valvoo kunta. Tupakoinnista omassa autossa lasten läsnä ollessa ei kuitenkaan rangaista. Poliisi ei valvo autossa tupakointia.

  Kielto tupakoida autossa alle 15-vuotiaiden läsnä ollessa haluttiin kirjata lakiin, vaikkei teosta rangaistakaan. Laki antaa selvän viitteen siitä, ettei teko ole oikein ja että autossa tupakoinnin seurauksena lapset kärsivät. Kiellolla halutaan myös vahvistaa lasten lähipiirin sosiaalista kontrollia. Perhepiirissä asiasta keskustelu on helpompaa, jos yhteisten automatkojen savuttomuutta voi perustella lailla.

 • Miksi sähkösavukkeet on otettu mukaan tupakkalakiin?

  EU:n tupakkatuotedirektiivin mukaan sähkösavukkeet piti päästää Suomen markkinoille. Tuotteiden on täytettävä direktiivistä johtuvat tiukat laatu- ja turvallisuusvaatimukset, ja niissä on oltava nikotiinia koskeva varoitusmerkintä. Lisäksi valmistajien ja maahantuojien on ilmoitettava Valviralle markkinoille tulevista tuotteista puoli vuotta etukäteen.

 • Miksi sähkösavukkeita säännellään samalla tavoin kuin tavallisia savukkeita?

  Sähkösavukkeissa käytetyistä nesteistä on löydetty useita terveydelle haitallisia aineita. Sähkösavukkeiden pitkäaikaisen käytön vaikutuksista terveydelle ei myöskään ole vielä tutkimustietoa. Sähkösavukkeet sisältävät usein nikotiinia, joka on riippuvuutta aiheuttava ja myrkyllinen aine. Suomessa halutaan minimoida sähkösavukkeisiin ja niiden sisältämään nikotiiniin liittyvät riskit esimerkiksi säätämällä tupakkalaissa tuotteille ostoikäraja, kieltämällä niiden markkinointi ja etämyynti sekä rajoittamalla niiden makuaineita sekä maahantuontia ja käyttöä.

 • Miksi nuuskan myynti on Ruotsissa sallittua, mutta Suomessa ei?

  EU-maissa nuuskan myynti on ollut kiellettyä vuodesta 1992 lähtien, joten Suomi ei voi sallia nuuskan myyntiä. Ruotsi neuvotteli itselleen poikkeuksen kiellosta liittyessään EU:n jäseneksi vuonna 1995.

 • Miksi purutupakka ja nenänuuska kielletään?

  Tupakkalain tavoitteena on kaikkien tupakkatuotteiden käytön loppuminen Suomessa. Tarkoituksena ei ole, että savukkeet korvattaisiin savuttomilla tupakkatuotteilla, jotka nekin ovat haitallisia terveydelle. Lisäksi nuuskan kieltoa on yritetty kiertää väittämällä tuotetta esimerkiksi purutupakaksi, joka oli aiemmin sallittua Suomessa. Purutupakkaa ja nenänuuskaa saa kuitenkin myydä Suomessa 20.5.2017 saakka.

 • Miten uusi tupakkalaki muuttaa nuuskan matkustajatuontia?

  Uuden tupakkalain mukaan nuuskaa, purutupakkaa ja nenänuuskaa saa tuoda maahan matkustajatuontina omaan käyttöön enintään 1 000 grammaa vuorokaudessa. Jos esimerkiksi nuuskarasiassa on 50 grammaa nuuskaa, rasioita saa uuden lain mukaan tuoda maahan 20 kpl. Jos rasiassa on nuuskaa 25 grammaa, niitä saa tuoda maahan 40 kpl.

  Aiemmin nuuskan matkustajatuontia rajoitettiin nuuskarasioiden määrän ja painon perusteella: sallittua oli tuoda enintään 30 kappaletta enintään 50 gramman nuuskarasiaa. Tästä rasioiden määrään ja painoon perustuvasta rajoituksesta haluttiin luopua ja säätää matkustajatuonnille yksiselitteinen grammoihin perustuva raja.

   

 • Saako Venäjältä tuoda tupakkatuotteita ilman rajoituksia lyhyiltäkin matkoilta?

  Ei. Uuden tupakkalain myötä Suomessa asuvan matkustajan on oltava poissa Suomesta yli 24 tuntia, jotta hän ylipäänsä saa tuoda tupakkatuotteita maahan ETA-alueen ulkopuolelta. Vastaavasti ETA-maan ulkopuolella asuvan henkilön matkan Suomessa on kestettävä yli kolme vuorokautta, jotta hän saa tuoda tupakkatuotteita Suomeen. Tällä halutaan ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa, joka on ollut yleistä erityisesti Suomen itärajalla.

 • Saako tupakkatuotteita tai sähkösavukkeita tilata netistä?

  Ei saa. Sekä rajat ylittävä että Suomen sisäinen netti- ja muu etämyynti on uuden tupakkalain mukaan kiellettyä.

  Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden rajat ylittävän etämyynnin kieltoa sovelletaan 1.7.2017 alkaen.

Lisätietoja