Tuetun työllistymisen menetelmät

Työkykyohjelmassa kehitetään laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta osatyökykyisten työllistymisen tueksi. Menetelmässä työnhakija työllistyy normaaliin palkkatyöhön ja avoimille työmarkkinoille henkilökohtaisen työhön valmentajan avulla. Valmennus ja kuntoutus tapahtuvat pääsääntöisesti työn yhteydessä.

Ohjelmassa kehitetään myös sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa palvelupolkua. Mallissa kehitetään työhön sijoittumista edistäviä toimia sosiaalihuollossa, palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta. Kehitettävässä mallissa huomioidaan usean hallintorajan yhteensovittaminen ja toimintaa säätelevät lait ja määräykset. Tavoitteena kytkeä sosiaalihuollon palvelut tiiviimmin osaksi työ- ja toimintakyvyn palveluita sekä vahvistaa yhdyspintoja työllisyyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen välille.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiteenä kehitetään myös alihankintamallia, jossa asiakkaat pääsevät osallistumaan ulkopuolisten toimijoiden työhön oman ohjaajan kanssa. Mallissa palvelun järjestäjä vastaa työnohjauksesta ja työtä voidaan tehdä yksittäin tai ryhmässä.

Menetelmiä kehitetään ja pilotoidaan alueellisissa hankkeissa osaksi hyvinvointialueiden työllistymistä edistäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.