Työsuojeluosasto (TSO)

Työsuojeluosasto (TSO) ohjaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueita, valmistelee ja kehittää työsuojelun lainsäädäntöä sekä työsuojelupolitiiikkaa ja huolehtii kansainvälisestä yhteistyöstä työsuojelun alalta.

Osaston ryhmät ja henkilöstö

Työsuojeluosaston päällikkö on ylijohtaja Leo Suomaa.

Osaston ryhmät ja vastuut:

Valvontayksikkö (VY)

 • valmistelee työsuojeluvalvonnan tulostavoitteet
 • ohjaa työsuojelun alueellista toimintaa
 • käsittelee tuotevalvontaan liittyvät viranomaispäätökset              

Valvontajohtaja Raimo Antila

Toimintapolitiikkayksikkö (TY)

 • arvioi ja seuraa työsuojelua ja työhyvinvointia käsitteleviä strategioita ja toimintapoliittisia linjauksia
 • koordinoi työhyvinvointiin liittyvää kehittämistoimintaa
 • koordinoi alan tutkimusta tutkimuslaitosten tulosohjauksen kautta
 • vastaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansallisista ja EU-tason tehtävistä
 • käsittelee osaston talousarviota, kehyksiä, toimintasuunnitelmaa sekä toimintakertomuksia
 • valmistelee osaston henkilöstön kehittämistä ja henkilöstöasioita
 • hoitaa osaston kielipalvelut, sisäisen valvonnan ja turvallisuuden tehtävät
 • vastaa osaston sihteeri- ja vahtimestaripalveluista ja talousasioista.                  

Johtaja Liisa Hakala

Säädösyksikkö (SY)         

 • valmistelee työsuojelua koskevat lait, asetukset ja säädökset
 • ohjeistaa ja seuraa säädösten toimeenpanoa
 • valmistelee EU-säädöksien soveltamisesta annettavia selvityksiä
 • antaa tietoja työehtosopimusten yleissitovuuteen liittyvistä asioista.                 

Johtaja Antti Janas