Toinen valtionavustushaku

Suomen kestävän kasvun ohjelman toinen valtionavustushaku järjestettiin 1.9. – 6.10.2022.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 8.12.2022 valtionavustuksia kestävän kasvun ohjelman hankkeille vuosille 2023–2025 noin 255 miljoonaa euroa. Valtionavustus kohdentui pilareiden 3 ja 4 toimenpiteisiin hankeoppaassa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Avustus on käytettävissä vuoden 2025 loppuun pilarissa neljä ja vuoden 2024 loppuun pilarissa kolme. Valtionavustus myönnettiin täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin ilman omarahoitusosuutta.    

Hakumateriaalit

Lomakkeet maksatusta varten

Infotilaisuuksien materiaalit

Ohjemateriaalit

Loppuraportointi

Usein kysytyt kysymykset

Kestävän kasvun ohjelmaan liittyviin kysymyksiin voi etsiä vastausta Usein kysytyistä kysymyksistä.

 

Lisätietoja

Kirsi Paasovaara, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA Puhelin:0295163012   Sähköpostiosoite: