Verksamhetskoncept för att sysselsätta partiellt arbetsföra

Det finns många olika sätt att stöda och hjälpa partiellt arbetsföra att både fortsätta i arbetslivet och att hitta arbete. Problemet är ändå att tillvägagångssätten används mycket oenhetligt och löst från varandra. De rätta åtgärderna spelar en viktig roll eftersom de kan minska, eller till och med helt avlägsna nackdelarna med att vara partiellt arbetsför.

För att göra det möjligt för partiellt arbetsföra personer att jobba, så måste förmånerna, tjänsterna och de övriga medlen samlas till en helhet som säkrar att den återstående arbetsförmågan tas i bruk.

Konceptet i ett nötskal

  • Konceptet gäller både partiellt arbetsföra i arbetslivet och utanför arbetslivet.
  • Arbetsgivaren eller arbets- och näringsbyrån utser en samordnare som stöder den partiellt arbetsföras arbetsförmåga. 
  • Tillsammans med den partiellt arbetsföra planerar och skräddarsyr samordnaren olika medel (tjänster, stöd, förmåner) till en helhet som passar just honom eller henne och som hjälper personen fortsätta arbeta eller komma in i arbetslivet.
  • I konceptet fastställs de aktörer som ansvarar för att processen kommer igång, går framåt och ger ett lyckat slutresultat.

Konceptets tillämplighet och funktionalitet testas i praktiken genom pilotprojekt som inleds våren 2013. 

För att stöda användningen av konceptet skapas en databank och en elektronisk kontaktpunkt som är öppen för alla: en webbtjänst där uppdaterad information om alla tjänster och förmåner finns samlade. Planeringen av webbtjänsten börjar våren 2014.

Urval av metoder

Metoderna för att sysselsätta partiellt arbetsföra eller för att främja fortsatt arbete kan delas in i sex huvudgrupper som omfattar tiotals möjliga skräddarsydda kombinationer.

Verksamhetskonceptets urval av metoder består av

  • Metoder på arbetsplatsen
  • Hälso- och sjukvård och socialtjänster
  • Rehabilitering
  • Utbildning
  • Arbetskraftstjänster
  • Socialskydd

En illustration av de sex huvudgrupperna och de alternativ de omfattar:

Varför ska arbetsgivaren ta verksamhetskonceptet i bruk?

De skräddarsydda åtgärderna gör att de partiellt arbetsföra kan fortsätta i arbetet. Ofta räcker det redan med en hinderslös arbetsplats och att arbetet arrangeras på ett passande sätt för att en partiellt arbetsför person ska kunna fortsätta i arbetet.

Arbetsoförmåga medför stora kostnader för företagen, men genom att ta konceptet i bruk kan man minska på kostnaderna.

En god praxis för att upprätthålla arbetsförmågan, och en kultur där man bryr sig om varandra, inverkar både på arbetsklimatet och trivseln på jobbet. Det här inverkar i sin tur på bilden av arbetsgivaren. En arbetsplats där alla mår bra är nämligen en arbetsplats med stor dragningskraft.

Ytterligare information

Projektchef Raija Tiainen, tfn 0295 163 610, [email protected]

Lisätietoja