Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi

 

Osatyökykyiset työssä -ohjelma on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Osatyökykyisten työssä jatkamisen ja työllistymisen tueksi on paljon erilaisia keinoja, mutta tällä hetkellä niitä käytetään hajanaisesti ja irralla toisistaan. Oikeilla toimilla osatyökykyisyyden haittaa tai sen käytännön merkitystä voidaan vähentää tai poistaa se kokonaan.

Osatyökykyisen työnteon mahdollistamiseksi on koottava etuuksien, palvelujen ja muiden keinojen kokonaisuus, joka varmistaa, että jäljellä oleva työkyky otetaan käyttöön.

Konsepti pähkinänkuoressa

  • Konsepti koskee sekä työelämässä että työelämän ulkopuolella olevia osatyökykyisiä.
  • Työnantaja, työterveyshuolto tai työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) nimeää osatyökykyisen tueksi työkykykoordinaattorin.
  • Koordinaattori suunnittelee ja räätälöi yhdessä osatyökykyisen kanssa eri keinoista (palvelut, tuet, etuudet) juuri hänelle sopivan kokonaisuuden, jonka avulla hän pystyy jatkamaan työelämässä tai pääsee mukaan työelämään.
  • Konseptissa määritellään ne toimijat, jotka ovat vastuussa prosessin käynnistämisestä, eteenpäin viemisestä ja onnistuneesta lopputuloksesta. 
  • Konseptin soveltuvuutta ja toimivuutta käytännössä testataan pilotoinnilla 12 työpaikassa.

Keinovalikoima

Osatyökykyisen työllistymisen tai työssä jatkamisen edistämisen keinot voidaan jakaa kuuteen pääryhmään, jotka sisältävät kymmeniä mahdollisia räätälöityjä yhdistelmiä.

Keinovalikoiman kuusi pääryhmää sekä niiden sisältämiä vaihtoehtoja kuvana:

Konseptin käytön tueksi luodaan kaikille avoin sähköinen asiointipiste ja tietopankki: verkkopalvelu, johon on koottu ajantasaiset tiedot kaikista palveluista ja etuuksista. Verkkopalvelun suunnittelee Kuntoutussäätiö.

Miksi työnantajan kannattaa ottaa toimintakonsepti käyttöön?

Oikea-aikaisten ja räätälöityjen toimenpiteiden ansiosta osatyökykyinen voi jatkaa työssä. Usein jo pelkästään työpaikan esteettömyys tai työjärjestelyt mahdollistavat työssä jatkamisen.

Työkyvyttömyydestä aiheutuu yrityksille huomattavia kustannuksia. Ottamalla konsepti käyttöön voidaan näitä kustannuksia pienentää.

Hyvät työkyvyn ylläpidon käytännöt ja välittämisen kulttuuri vaikuttavat
myös työilmapiiriin ja työhyvinvointiin ja sitä kautta työnantajakuvaan. Työpaikalla, jossa voidaan hyvin, on vetovoimaa.

Lisätietoja