Toimet tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämiseksi

Tärkeimpiä tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön vähentämiseen vaikuttavia toimia ovat:

  • tuotteiden mahdollisimman korkea hinta (hinta- ja veropolitiikka)
  • savuttomat elinympäristöt
  • markkinoinnin kieltäminen
  • tuotteiden saatavuuden rajoittaminen (esimerkiksi myyntikiellot, myynnin luvanvaraistaminen)
  • tuotteita ja niiden ominaisuuksia sekä vähittäismyyntipakkauksia koskeva säätely (esimerkiksi nikotiini-, terva- ja hiilidioksidipäästöt, varoitusmerkinnät)
  • tupakoimattomuutta tukeva viestintä
  • lopettamisen tuki.

Sosiaali- ja terveysministeriö on helmikuussa 2022 asettanut kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on tehdä tupakkalain tavoitteen mukaisesti tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista tukevia ja edistäviä ehdotuksia. Työryhmän ehdottamilla toimenpiteillä pyritään siihen, että tulevaisuudessa yhä harvempi aloittaisi tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä.

Aiempi työryhmä esitti toukokuussa 2018 tiekarttaa, jonka toimia järjestelmällisesti toteuttamalla tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käyttö Suomessa loppuisi vuoteen 2030 mennessä. Tällöin niitä käyttäisi päivittäin alle 5 prosenttia aikuisväestöstä. Tämän tupakkalakiin kirjatun tavoitteen saavuttamiseksi pitäisi jokaisella hallituskaudella seurata ja arvioida tupakkapolitiikkaa sekä kehittää uusia toimenpiteitä.

Lisätietoja