Valitusviranomaiset toimeentuloturvan päätöksissä

Valitusviranomaiset - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia. Sen sijaan se valvoo muutoksenhakulautakuntien toimintaa ja pitää huolta siitä, että kansalaisten oikeusturva muutoksenhaussa toteutuu.

Toimeentuloturvaa koskevat päätökset perusteluineen annetaan aina kirjallisina. Päätöksessä on kerrottu, miten ja mistä siihen voi hakea muutosta.

Jos asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa päätökseen tuesta tai etuudesta, hän voi hakea muutosta vaatimalla oikaisua tai valittamalla päätöksestä.

Kunnan sosiaaliasiamies voi antaa neuvoja muutoksenhakuun tai jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun.

Päätökseen haetaan muutosta seuraavasti:

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki

Etuuden maksaja
Kela

Oikaisuvaatimus
Kelan oikaisuvaatimuskeskus (Kela) 

Muutoksenhaku
Hallinto-oikeus

Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki

Etuuden maksaja
Kunnan sosiaalitoimisto

Oikaisuvaatimus
Kunnan sosiaalilautakunta (tai vastaava)

Muutoksenhaku
Hallinto-oikeus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen.

Kelan maksamat etuudet

Etuuden maksaja
Kelan toimistot

Ensimmäinen muutoksenhaku   

Seuraava muutoksenhaku
Vakuutusoikeus

Työttömyysturva, koulutusetuus, vuorottelukorvaus, koulutuspäiväraha, työnantajan omavastuumaksu

Etuuden maksaja
Kelan toimistot, Työttömyyskassat, Työttömyysvakuutusrahasto, Koulutusrahasto             

Ensimmäinen muutoksenhaku

Seuraava muutoksenhaku
Vakuutusoikeus

Työeläke

Etuuden maksaja
Työeläkelaitokset, Työeläkeyhtiöt

Ensimmäinen muutoksenhaku

Seuraava muutoksenhaku      
Vakuutusoikeus

Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Etuuden maksaja
Vakuutusyhtiöt

Ensimmäinen muutoksenhaku

Seuraava muutoksenhaku
Vakuutusoikeus