Rättigheter för dig som använder tjänsterna och kontroll av personuppgifterna

Om du vill veta vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna, kan du kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov också uppdatera dem. 

Du kan skicka en begäran om information för att kontrollera dina personuppgifter och få se dina personuppgifter som har registrerats i ministeriets tjänster genom att fylla i följande blankett och skicka den till ministeriets registratorskontor.

På blanketten ska du ange dina personuppgifter och vissa andra uppgifter för att vi ska kunna leverera de registrerade personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen. Fyll i blanketten noggrant, skriv ut den och skicka den per brev till ministeriets registratorskontor. Du kan också lämna in den ifyllda blanketten till servicestället på Riddaregatan.

Registratorskontoret
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33, 00023 Statsrådet
Besökadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Öppettider må–fr kl. 7.30–16.15

Rättigheter för dig som använder tjänsterna

 1. Rätt att kontrollera egna uppgifter
  Du kan be att få se dina personuppgifter som har registrerats i tjänsterna genom att fylla i en blankett för utskrift och skicka den till ministeriets registratorskontor. Du kan också be om uppgifter per e-post från ministeriets registratorskontor.
   
 2. Rättelse eller komplettering av uppgifter
  Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras. 
   
 3. Begränsning av behandlingen av uppgifter
  Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta. 
   
 4. Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter
  Du kan skriftligen be ministeriet radera dina uppgifter ur tjänsten. Rätten att få sina personuppgifter raderade enligt dataskyddsförordningen tillämpas dock inte när behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att sköta ministeriets lagstadgade uppgifter. Du kan själv när som helst radera uppgifterna om dina prenumerationer genom att avsluta prenumerationen via den länk som finns i slutet av varje e-postmeddelande som vi skickar. 
   
 5. Besvär eller klagomål som gäller behandlingen av personuppgifter
  Vid behov kan du lämna in ett besvär eller klagomål till dataombudsmannen.
  Tietosuoja.fi  

Palveluiden käyttäjän oikeudet

 1. Oikeus tarkistaa omat tiedot
  Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen ministeriön kirjaamoon. Voit pyytää tietoja myös sähköpostitse ministeriön kirjaamosta.
   
 2. Tietojen oikaiseminen tai täydennys
  Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.
   
 3. Käsittelyn rajoittaminen
  Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
   
 4. Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön
  Voit kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Tietosuoja-asetuksessa säädettyä oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ministeriön lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi. Tilaustietosi voit itse poistaa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen linkistä, joka löytyy jokaisesta lähetetystä sähköpostiviestistä.
   
 5. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
  Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
  Tietosuoja.fi