FI SV EN

Tietoa ja tutkimuksia työhyvinvoinnista

Työhyvinvoinnilla ei ole yhtä ainoaa oikeaa määritelmää. Työhyvinvointi on yksilöllinen kokemus, johon liittyvät myös esimerkiksi työpaikan toimivat ihmissuhteet ja työntekijän oma ammattitaito.

Työhyvinvoinnin ilmenemiä ovat muun muassa innostuneisuus, aloitekyky ja motivoituneisuus. Siksi työhyvinvoinnilla on suora yhteys työn tuottavuuteen sekä organisaation kilpailukykyyn ja maineeseen.

Työn kehittämisen tueksi paljon tietoa ja tutkimusta

Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittänyt, millaista työhyvinvointiin liittyvää tutkimusta Suomessa on tehty vuosina 2010-2013. Selvityksessä keskityttiin pääasiassa psykososiaalisiin kuormitus- ja voimavaratekijöihin liittyvään tutkimukseen.

Työhyvinvointitutkimuksen ongelmana on se, että tutkimustieto ei leviä riittävän hyvin työpaikoille. Lisäksi tutkimuksissa esitetään melko vähän konkreettisia kehittämiskeinoja, eikä erilaisten keinojen vaikuttavuutta tutkita kovinkaan laajasti.

Tuoreita julkaisuja ovat muun muassa

Lisää tietoa ja kohtaamispaikkoja

Lisätietoja

Tarja Kantolahti, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163466