FI SV

Tietoa terveydenhuollon työvelvoitteesta

Valmiuslain mukaisen työvelvollisuuden käyttöönotolla on tarkoitus säilyttää terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyky ja henkilöstön riittävyys pandemian aikana.

Valtioneuvosto antoi 25.3.2020 asetuksen terveydenhuollon työvelvollisuutta koskevan toimivaltuuden käyttöönotosta. Asetuksen voimassaolo päättyi 14.5.2020.

Työvelvollisuuden käyttöönotto on viimesijainen keino terveydenhuollon resurssien turvaamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut tietoa työvelvollisuuden toimeenpanosta.

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuille on koottu kysymyksiä ja vastauksia terveydenhuollon työvelvoitteesta.

Lisätietoja

Juha Luomala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI 0295163492  


Eila Mustonen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI 0295163460