FI SV

Terveyden edistämisen laatusuositus

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Terveyden edistämisen laatusuositus (STM: 2006:19) on tarkoitettu työvälineeksi niin terveydenhuollon kuin kunnan muidenkin hallinnonalojen päättäjille ja työntekijöille.

Laatusuositus jäsentää terveyden edistämisen toimintakenttää kunnan eri hallinnonalojen tehtävänä seuraavasti:

  • terveyden edistämisen toimintapolitiikka ja johtaminen
  • terveyttä edistävät elinympäristöt
  • terveyttä edistävä yhteistyö ja osallistuminen
  • terveyden edistämisen osaaminen
  • terveyttä edistävät palvelut
  • terveyden edistämisen seuranta ja arviointi.

Laatusuosituksessa kuvataan terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä kunnassa, joita ovat

STM:n raportissa selvitetään terveyden edistämisen toimien vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta.

Lisätietoja