FI SV

Työelämä 2020 -hanke

Työelämä 2020 -hankkeen tavoite on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 mennessä.

Hanke kokoaa työelämän kehittämiseksi tehtävää työtä yhteen ja tarjoaa verkostotoimijoiden kautta työpaikoille asiantuntijatukea ja työkaluja uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Hankkeessa on mukana yli 80 työelämätoimijaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on yksi hankkeen ydintoimijoista.

Lue lisää hankkeen omilta sivuilta:

Seuraa hankkeen blogia:

STM työelämän kehittäjänä

Sosiaali- ja terveysministeriö on työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittäjä. Ministeriö vastaa työsuojelun ja työterveyshuollon lainsäädännöstä sekä työsuojelu- ja työhyvinvointipolitiikan kehittämisestä.

Työurien pidentäminen on yksi sosiaali- ja terveysministeriön tärkeimmistä tavoitteista. Työuria pidennetään muun muassa parantamalla työoloja ja työhyvinvointia, ehkäisemällä työkyvyttömyyttä, vähentämällä sairauspoissaoloja sekä lisäämällä osatyökykyisten työmahdollisuuksia.

 

 

 

Lisätietoja

Ismo Suksi, neuvotteleva virkamies 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163464