Viranomaisten velvollisuudet tasa-arvon edistämisessä

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on tasa-arvolain mukaan jokaisen viranomaisen vastuulla.

Tavoitteena on edistää tasa-arvoa systemaattisesti ja suunnitelmallisesti niin valtiolla kuin kunnissa. Viranomaisten on harkittava, miten työ organisoidaan kussakin toimielimessä. Kyse on toimintatapojen muuttamisesta ja siinä organisaation johto on avainasemassa.

Jokaisella virkamiehellä työssään sukupuolinäkökulma

Tasa-arvon edistäminen on jokaisen yksittäisen virkamiehen tehtävä. Sukupuolinäkökulma eli se, miten asia koskee naisia ja miehiä, tulee olla yhtenä tarkastelunäkökulmana kaikessa valmistelutyössä.

Koordinaatio ja tuki tasa-arvoyksikössä

Hallituksen tasa-arvopolitiikkaa toimeenpanee ja koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö. Yksikkö tukee myös sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista koko valtionhallinnossa.

Tasa-arvoyksikkö koordinoi hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa, johon sisältyy ministeriöitä velvoittavia tasa-arvotoimia. Ohjelman toimeenpanon ja seurannan varmistaa ministeriöiden välinen työryhmä, joka toimii valtavirtaistamisen viestintäkanavana ministeriöiden ja tasa-arvoyksikön välillä.

Ministeriöissä toiminnalliset tasa-arvotyöryhmät

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma velvoittaa jokaista ministeriötä perustamaan toiminnallisen tasa-arvotyöryhmän, jonka suunnittelee ja tukee sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ministeriön toimintoihin.