Kaksitoista ohjetta sukupuolivaikutusten arviointiin

 1. Ajoita sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus) heti valmisteluvaiheen alkupuolelle. Vain siten se voi vaikuttaa lopputulokseen.
   
 2. Yksinkertainen peukalosääntö on se, että siellä, missä käsitellään ihmisiä (kansalaiset, lapset, työntekijät jne.), muistetaan, että kyse on naisista ja miehistä, tytöistä ja pojista.
   
 3. Sukupuolivaikutusten arvioiminen on harvoin turhaa. Ennalta ei voi välttämättä tietää, millä toimenpiteillä on merkittäviä vaikutuksia naisten ja miesten kannalta.
   
 4. Sukupuolivaikutukset arvioi asian valmistelija(t). Se tehdään osana normaalia virkatyötä hyödyntäen sidosryhmiä, tutkimus- ja tilastotietoa, asiantuntijakuulemisia ja selvityksiä. Suvaus on osa asioiden huolellista valmistelua, aivan kuten muidenkin vaikutusten arviointi.
   
 5. Sukupuolivaikutusten arvioiminen on arkista työtä. Sukupuolten asemaan vaikuttavien seikkojen arviointi ei ole sen vaikeampaa kuin muutkaan vaikutusarvioinnit. Monesti se on kiinni sukupuolten olemassaolon tunnustamisesta ja olemassa olevan tilastotiedon hyödyntämisestä.
   
 6. Valmistelun kuluessa asianmukaisesti tehty suvaus ei vaadi suurta lisätyötä. Mitoita se sopivaksi valmistelutyön tavoitteiden, laajuuden ja vaikutusten merkittävyyden suhteen.
   
 7. Vaikutusarvioinnit muodostavat aina kokonaisuuden. Sukupuolinäkökulma tulee muistaa kaikkia vaikutusarviointeja tehtäessä: esimerkiksi mitkä ovat esityksen taloudelliset vaikutukset erikseen naisten ja miesten kannalta?
   
 8. Tee lista tärkeimmistä huomioon otettavista seikoista ja kirjaa ylös myös itsestäänselvyydet. Pidä tätä paperia näkyvillä koko valmistelun ajan ja palaa siihen aina säännöllisin väliajoin.
   
 9. Pyydä kaikkia lausunnonantajia ja asiantuntijoita arvioimaan omalta osaltaan esityksen sukupuolivaikutuksia. Näin saat arvokasta lisämateriaalia arvioinnille.
   
 10. Tarpeen mukaan voidaan teettää erillisiä selvityksiä sukupuolivaikutuksista. Valmistelijan tehtävänä on kuitenkin arvioida selvityksen keskeiset tulokset ja merkitys valmistelussa olevan asian kannalta. Ulkopuolisen toteuttajan selvitys voi muutoin jäädä valmistelun suhteen irralliseksi.
   
 11. Huonoin toteutustapa on se, että joku ryhmän ulkopuolinen arvioi muutoin valmiin ehdotuksen ja ikään kuin jälkikäteen "lisää" siihen sukupuolen. Sillä ei enää ole vaikutusta sisältöihin.
   
 12. Jos sukupuolivaikutuksia ei arvioida, pitää valmisteluasiakirjoissa esittää siihen perustelut.