Vammaispalvelulain kaikille avoin toimeenpanon koulutus

Torstai 25.5.2023 klo 10.00 –  15.30

Huom! Hallitus valmistelee uuden vammaispalvelulain voimaantulon siirtämistä.

Vammaispalvelulaki on hyväksytty eduskunnassa ja tasavallan presidentti on vahvistanut sen 14.4.2023. Laki tulee voimaan 1.10.2023. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää vammaispalvelulaista kaikille avoimen toimeenpanon koulutustilaisuuden 25.5.2023. Tilaisuuden kesto on klo 10.00-15.30.

Tilaisuus toteutetaan etänä striimin välityksellä ja siitä tehdään tekstitetty tallenne jälkikäteen katsottavaksi. Tilaisuus tulkataan suomalaisella viittomakielellä. 

Koulutukseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen. 

Koulutuksessa käydään läpi lakiuudistuksen sisältö. Tilaisuuden ohjelman ja materiaalin löydät sivun alareunasta. Koulutuksessa on mukana myös Valviran ja THL:n edustus.

Tervetuloa!

---

Lagen om funktionshinderservice har godkänts av riksdagen och republikens president har stadfäst den 14 april 2023. Lagen trädar i kraft den 1 oktober 2023. Den 25 maj 2023 ordnar social- och hälsovårdsministeriet en utbildningsdag med lagen om funktionshinderservice som tema. Utbildningen är öppen för alla och pågår kl. 10.00–15.30.

Utbildningen sänds live över nätet. En videoupptagning med textning läggs upp i efterhand. Utbildningen tolkas till finskt teckenspråk. 

Du behöver inte anmäla dig separat till utbildningen. 

Under utbildningen behandlas innehållet i lagreformen. Programmet och materialet hittar du nere på sidan. I utbildningen deltar också företrädare för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och för Institutet för hälsa och välfärd.

Utbildningen hålls på finska. På denna sida läggs det dock till ett svenskspråkigt presentationsmaterial (diabilder) med hjälp av vilket utbildningen kan följas upp. Ministeriet ordnar en motsvarande öppen utbildning på svenska i juni eller september. Närmare information om tidpunkten ges så snart som möjligt.

Välkommen!

 

Lisätietoja, kouluttajat: 

Kaarina Tuokko (koulutuksen sisältö ja toteutus)
Anni Ritari (koulutuksen sisältö ja toteutus)
Sirkka Sivula (koulutuksen sisältö)

Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

Tilaisuuden tekstitetty tallenne on saatavilla täältä

Tilaisuuden koulutusmateriaali on saatavilla täältä suomeksi

Utbildningsmaterial på svenska hittar du bakom länken 

Tilaisuuden ohjelman löydät täältä / Evenemangsprogrammet hittar du bakom länken