Sosiaaliturvakomitean ensimmäisen kauden päätösseminaari – kohti uudistuksen seuraavaa vaihetta

Torstai 16.3.2023 klo 14.00 –  16.00

sosiaali- ja terveysministeriö

Tervetuloa sosiaaliturvauudistusta valmistelevan parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean avoimeen seminaariin, jossa julkaistaan komitean ensimmäisen kauden työn kokoava välimietintö! Tammikuussa komitean kokouksessa hyväksytty välimietintö sisältää 31 ehdotusta sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä linjaukset komitean toisen kauden työlle. Seminaarissa komitean pysyvät asiantuntijat keskustelevat välimietinnön ehdotuksista ja uudistuksen seuraavista askeleista. Mihin ehdotukseen seuraavan hallituksen tulisi tarttua ensimmäisenä? Mihin sosiaaliturvakomitean tulisi keskittyä jatkossa?

Paikka: Suora verkkolähetys Valtioneuvoston Paja-salista

Ohjelma:

Katsaus sosiaaliturvakomitean ensimmäisen kauden työhön
sosiaaliturvakomitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Keskustelu 1: Seuraavat askeleet sosiaaliturvan uudistamiseksi – mitä tulisi uudistaa seuraavalla hallituskaudella?

Keskustelemassa Anna Kukka, neuvottelujohtaja, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat, Janne Makkula, johtaja, Suomen Yrittäjät, Ida Nummelin, sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, STTK, Katri Ojala, johtava asiantuntija, Akava ja Ilkka Oksala, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto. Kommenttipuheenvuoron pitävät Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry, Titta Hiltunen, vaikuttamisen asiantuntija, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry ja Sari Kokko, puheenjohtaja, järjestöjohtaja, Vammaisfoorumi ry.

Keskustelun juontaa Liisa Siika-aho, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Keskustelu 2: Toimeenpanon ja tutkimuksen havainnot sosiaaliturvan uudistamisesta: Millä keinoilla sosiaaliturvaa tulisi selkeyttää ja tuoda nykypäivään?

Keskustelemassa Outi Antila, pääjohtaja, Kansaneläkelaitos, Heikki Hiilamo, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Päivi Husman, johtaja, Työterveyslaitos ja Susan Kuivalainen, osastopäällikkö, Eläketurvakeskus.

Keskustelun juontaa Essi Rentola, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Miten sosiaaliturvauudistus näkyy seuraavan hallituskauden suunnittelussa? 
Veli-Mikko Niemi, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet