Hyvinvointitalouden toimintaohjelman julkistaminen

Keskiviikko 8.3.2023 klo 12.00 – 13.30

Hyvinvointitalouden ohjausryhmä ja jaosto

Tilaisuudessa julkistetaan kansallinen hyvinvointitalouden toimintaohjelma 2023 - 2025. Ohjelmassa on tunnistettu viisi suositusta hyvinvointitalouden edistämiseksi. Tule kuulemaan ja keskustelemaan suosituksista ja niiden toimeenpanosta.

Hyvinvointitalouden toimintaohjelman tavoitteena on edistää lähestymistapaa, jossa talouden ja hyvinvoinnin eri osatekijöiden yhteyksien tarkastelun avulla haetut ratkaisut tuottavat nykyistä paremman taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden tasapainon. Hyvinvointitalouden kehittäminen on tärkeää, jotta sosiaalisen kestävyyden ulottuvuus saadaan tasapainoisesti mukaan osaksi kestävyystarkastelua. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille väestön hyvinvoinnin eristämisen toimijoille valtionhallinnossa, alueilla, kunnissa, järjestöissä ja yksityisellä sektorilla.

 

Ohjelma
 

12.00
Tilaisuuden avaus

kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi, STM

12.10
Tavoitteena reilu ja kestävä tulevaisuus - Miten hyvinvointitalous vastaa

johtava asiantuntija Eeva Hellström, Sitra

12.25
Hyvinvointitalouden toimintaohjelman suositukset

johtaja Taru Koivisto, STM

12.40
Suosituksista toimeenpanoon - keskustelu

13.20
Loppusanat

kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi, STM

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet