Iäkkäiden palvelujen toisen vaiheen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutus

Perjantai 4.11.2022 klo 10.00 – 14.15

sosiaali- ja terveysministeriö

Iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistuksen toisessa vaiheessa parannetaan erityisesti kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja. Uudistus tulee pääsääntöisesti voimaan 1.1.2023 yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa. Muutokset koskevat myös muita sosiaalipalvelujen asiakasryhmiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) järjestää iäkkäiden palvelujen toisen vaiheen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset 28.10.2022 klo 10.00-14.15 sekä 4.11.2022 klo 10.00-14.15. Tervetuloa! Tilaisuudessa käydään läpi iäkkäiden palvelujen toisen vaiheen lakiuudistukseen sisältyvät muutokset. Koulutukset järjestetään striimattuina etätilaisuuksina, joista tehdään myös tallenne myöhemmin katsottaviksi. Tilaisuuksien aikana osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä keskustelupalstan kautta. Koulutukset ovat keskenään samansisältöisiä, mutta niitä järjestetään kaksi, jotta useammalla henkilöllä on mahdollisuus päästä esittämään kysymyksiä tilaisuuden aikana. Tilaisuus sisältää lounastauon.


Eduskunta on hyväksynyt uudistukseen sisältyvät lait 27.6.2022 (EV 96/2022 vp - HE 231/2021 vp). Hallitus esitti sosiaalihuoltolain muuttamista, asiakasmaksulain muuttamista ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamista koskevien lakien vahvistamista 25.8 ja tasavallan presidentti vahvisti lait 26.8. ja ne tulevat voimaan 1.1.2023.


Vanhuspalvelulain muuttamista koskeva laki palautui eduskunnan käsiteltäväksi voimaantulosäännöksen lakiteknisten virheiden vuoksi. Eduskunta on hyväksynyt lain uudelleen asiasisällöltään muuttamattomana ja näiden teknisten virheiden korjauksilla, ja se tulee voimaan ilman vahvistusta (1.1.2023 sekä siirtymäajat).


Lakiuudistuksen sisältöön kannattaa perehtyä jo ennen koulutukseen osallistumista seuraavien materiaalien avulla:


STM on julkaissut uudistuksesta tiedotteen 25.8.2022 ja sen liitteenä usein kysyttyjen kysymysten vastaukset: https://stm.fi/-/iakkaiden-ihmisten-kotiin-annettavat-palvelut-ja-asumispalvelut-kehittyvat-lakiuudistuksella   


Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä käyvät ilmi valiokunnan hallituksen esitykseen tekemät muutokset (StVM 12/2022 vp) ja eduskunnan vastauksesta lakien lopullinen muoto (EV 96/2022 vp): https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_231+2021.aspx  


STM tulee julkaisemaan toimeenpanon avuksi myös Kuntainfon.

 

Ilmoittaudu koulutustilaisuuteen 4.11.2022 klo 10.00-14.15https://link.webropolsurveys.com/EP/524154752679AF65

Ilmoittauduttuasi saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen linkin, josta webinaaria pääsee seuraamaan. Tilaisuuksien aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä webinaarin keskustelupalstan kautta.


Esitä ennakkoon kysymyksiä koulutusten pitäjille: https://link.webropolsurveys.com/S/3351DEEABC367332

Kysymyksiä hyödynnetään koulutuksessa pidettävien esitysten valmistelussa. Ennakkokysymyksiä voi esittää 14.10. saakka.

Ohjelma

10.00 Tilaisuuden käytännön ohjeistus, 
asiantuntija Kaarina Tuokko, sosiaali- ja terveysministeriö

10.05 Yleiskatsaus lakiuudistukseen, 
johtaja Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö

10.25 Kotiin annettavia palveluja koskevat muutokset, 
asiantuntija Kaarina Tuokko, sosiaali- ja terveysministeriö

10.45 Tauko 

10.55 Kotihoidon henkilöstön riittävyyden turvaamiseen liittyvät säännökset, 
neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, sosiaali- ja terveysministeriö

11.25 Asumispalveluja koskevat muutokset, 
johtaja Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö

11.45 Lain muutosten vaikutukset lupahallintoon, 
ylitarkastaja Anssi Tulkki, Valvira

12.15 Lounastauko 

12.50 Vanhuspalvelulain muutokset, 
johtaja Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö

13.10 Vanhuspalvelulain palvelujen seuranta, 
johtava asiantuntija Sari Kehusmaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

13.30 Tauko

13.35 Vanhustenhuollon palvelujen valvonta, 
ylitarkastaja Elina Uusitalo, Valvira

13.50 Näkökulmia iäkkäiden palveluiden lainsäädännön uudistuksiin, 
erityisasiantuntija Anna Haverinen, Kuntaliitto

14.00 Uudistus hyvinvointialueen järjestämisvastuun näkökulmasta, 
ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Mervi Koski, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

14.15 Tilaisuuden päätös
 

Esitysmateriaalit

Diaesitykset julkaistaan myös ruotsiksi, kun ne on käännetty. Tallenteeseen lisätään tekstitykset ruotsiksi ja suomeksi, kun tekstitys valmistuu.

Diaesitykset suomeksi: https://www.slideshare.net/stmslide/ikkiden-2-vaiheen-lakiuudistuksen-toimeenpanon-koulutus-4112022pdf

Tallenne (tekstitykset suomeksi ja ruotsiksi): https://youtube.com/playlist?list=PLhIF0UhvF7it7wB9sECnJRflQNFmMIgnN


Lisätietoja:

Asiantuntija Kaarina Tuokko, sosiaali- ja terveysministeriö

[email protected]