Terveysdata ja tekoäly - Muuttuva EU-sääntely ja sen vaikutukset terveyssektorille

Tiistai 25.10.2022 klo 12.00 – keskiviikko 26.10.2022 klo13.00

sosiaali- ja terveysministeriö

Terveysdata ja tekoäly - Muuttuva EU-sääntely ja sen vaikutukset terveyssektorille

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää muuttuvaa EU-lainsäädäntöä käsittelevän kaksiosaisen hybriditapahtuman Katajanokan Kasinolla.

 

TI 25.10 klo 12:00-17:00
Seminaarin ensimmäisenä päivänä käymme läpi European Health Data Space-asetusehdotuksen keskeistä sisältöä ja vaikutuksia Suomen terveyssektorille. Tiistai jatkuu vapaammalla verkostoitumistilaisuudella klo 17:00-19:00 Katajanokan kasinolla.

*EHDS on Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotus asetukseksi terveystietojen käsittelystä unionin alueella. Sen avulla on tarkoitus perustaa eurooppalainen terveysdata-avaruus säätämällä sähköisten terveystietojen ensisijaista ja toissijaista käyttöä koskevista säännöistä, yhteisistä standardeista ja käytännöistä, infrastruktuureista ja hallintopuitteista.

 

KE 26.10 klo 8:30-12:30
Toisena päivänä syvennymme tekoälyasetusehdotuksen vaikutuksiin terveydenhuollossa ja terveysalan TKI-toiminnassa sekä tarkastelemme näiden kahden asetusehdotuksen liittymäpintoja. Tilaisuus antaa hyvän tietopohjan näiden kahden asetusehdotuksen sisällöstä ja merkityksestä terveysalalle.

 

Voit tutustua tapahtuman ohjelmaan ja osallistua tilaisuuteen etänä https://event.prospectumlive.com/terveysdatajatekoaly22

 

Lisätietoja tilaisuuteen liittyen: ([email protected])

Eeva Kostia, Assistentti | Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö

Saana Sydänmaanlakka, Suunnittelija | Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö

Ari Jansen, Erityisasiantuntija | Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö

 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet