Työelämäfoorumi Suomi 2022 

Keskiviikko 31.8.2022 – 

TYÖ2030-ohjelma

Työelämäfoorumi Suomi 2022 

Uusi valtakunnallinen työelämän keskustelutapahtuma Työelämäfoorumi Suomi 2022 kokoaa päättäjät ja asiantuntijat yhteen ja pureutuu työelämän murrokseen ja tulevaisuuteen Pikku-Finlandiassa Helsingissä 31.8.2022.

Tapahtuman keskiössä ovat työelämään vaikuttavat talouden kysymykset Suomessa ja maailmalla sekä päättäjien, tutkijoiden ja muiden työelämän ja talouden vaikuttajien vuoropuhelu työelämän muutoksesta ja tulevaisuudesta.  

Päivän keskusteluissa pyritään etsimään vastauksia muun muassa siihen, mikä vaikutus työelämällä ja taloudella on hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon? Mikä vaikutus näillä on työllisyystavoitteisiin, ihmisten hyvinvointiin ja osallisuuden lisäämiseen? Miten vahvistamme yhteiskunnan ja työelämän resilienssiä meitä kohtaavissa haasteissa? Miten hyödynnämme digitalisaatiota, luottamusta ja yhteistyötä osana suomalaista vahvaa työelämää? Miten vahvistamme mielikuvaa korkeasta osaamistasosta ja nostamme Suomen asemaa houkuttelevana investointikohteena?  

Työelämäfoorumi Suomi 2022 -tapahtuman järjestää TYÖ2030-ohjelma.

Ilmoittautuminen tapahtumaan ja lisätietoja ohjelmasta: https://www.tyoelamafoorumi.fi/


Mikä TYÖ2030-ohjelma?


TYÖ2030-ohjelma on hallituksen kehittämisohjelma, joka uudistaa toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa. Toimintatapoja ja malleja kehittämällä vaikutetaan hyvinvointiin, työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäku-vaan maailmalla. Ohjelmaa toteuttavat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus, valtiovarainministeriö, Työ-terveyslaitos, kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt, Suomen Yrittäjät, SITRA, Työturvallisuus-keskus, Business Finland, Työsuojelurahasto sekä suuri joukko muita työelämätoimijoita. Ohjelmaa johtaa sosiaali- ja terveysministeriö ja ohjelman operatiivisesta toiminnasta vas-taa Työterveyslaitos.