Verkkoseminaari työelämän kehittämisestä

Maanantai 30.5.2022 klo 13.00 – 15.00

Verkkoseminaari työelämän kehittämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriön Uudet mallit työelämään ja palvelujärjestelmään – työelämäohjelmien yhteinen verkkoseminaari pureutuu työelämän muutokseen ja hallitusohjelman työelämäohjelmien tavoitteisiin.

Miten työpaikoille ja palvelujärjestelmään syntyy ja juurtuu uusia malleja, jotka lisäävät hyvinvointia, kilpailukykyä ja tuottavuutta? Millä keinoilla vauhditetaan osaamistarpeiden ennakointia ja kehittämistä, pidennetään työuria ja tuetaan työpaikkojen uudistumiskykyä? Miten hyvinvointi tuodaan osaksi strategiatyötä?

Verkkoseminaarissa osallistujat saavat tietoa työelämäohjelmien tuottamista malleista ja konsepteista, jotka vahvistavat työllisyyskasvua ja kestävää hyvinvointia.

Vuorovaikutteisessa tilaisuudessa kuullaan myös esimerkkejä työpaikoilta ja palvelujärjestelmästä, miten työelämän uusia malleja on otettu käyttöön ja miten ne ovat tukeneet hyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä vahvistavat tulevien hyvinvointialueiden elinvoimaa.

Seminaari on jatkoa syksyllä 2021 toteutetulle Kestävää hyvinvointi ja tuottavuutta -verkkoseminaarille.

 

Ohjelma

Klo 13-13.10 Johdatus päivän ohjelmaan – Juontajana tulevaisuustutkija, työelämäasiantuntija Ilkka Halava

Klo 13.10-13.20 Avauspuheenvuoro – Paras työelämä tehdään yhdessä, osastopäällikkö Raimo Antila

Klo 13.20-13.50 Uudet mallit ja konseptit työelämään ja palvelujärjestelmään vauhdittamaan työhyvinvointia, tuottavuutta, osatyökykyisten työllistymistä, työpaikkojen vetovoimaisuutta, kilpailukykyä ja työllisyyskasvua. 

Paneelissa keskustelijoina Ritva Partinen (Työkykyohjelma, STM), Jaana Vastamäki (Työelämän mielenterveysohjelma, STM), Sanna Kulmala (TYÖ2030-ohjelma, TTL) ja Eva Helaskoski (Työn, terveyden ja työkyvyn tutkimus- ja kehittämisohjelma, TTL). 

Klo 13.50-14.00 Tauko

Klo 14.00-14.50 Hyvinvointi ja tuottavuus arjessa ja osana strategiatyötä. Miten työelämän uusia malleja ja konsepteja hyödynnetään työpaikoilla ja palvelujärjestelmässä? Miten mallit ja konseptit saadaan leviämään ja juurtumaan laajasti?

Paneelissa keskustelijoina työmarkkinajärjestöjen, työpaikkojen ja palvelujärjestelmän edustajia.

Keskustelussa mukana Niilo Hakonen (johtava työelämän kehittämisen asiantuntija, KT), Antti Hakala (johtaja, Ammattiliitto Pro ry), Nina Laurio (tuottaja, Dionysos Films Oy), Saija Rahkonen (HR-kehittämispäällikkö, Kuopion kaupunki), Pekka Rajala (kunnanjohtaja, Limingan kunta), Mikko Rikkonen (Facility Security Manager, ISS Palvelut Oy), Sari Vauhkonen (työkykykoordinaattori, Essote).

Klo 14.50-15.00 Päätöspuheenvuoro – johtaja, Liisa Hakala

Keskustele ja osallistu tapahtumaan Twitterissä aihetunnisteilla #työelämä #kestävähyvinvointi

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

Linkki verkkolähetykseen: https://videonet.fi/stm/tyoelamaohjelmat/

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kalle Lautala, p. 0295 163 751, [email protected]

Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallituksen TYÖ2030-ohjelmaa, Työn, terveyden ja työkyvyn tutkimusohjelmaa, Työelämän mielenterveysohjelmaa sekä yhteistyössä työ- ja elinkei-noministeriön kanssa Työkykyohjelmaa. Ohjelmien yhteisenä tavoitteena on työllisyysasteen nosto.

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet