Sosiaalihuollon päivät

Perjantai 10.12.2021 klo 10.00 – 16.00

sosiaali- ja terveysministeriö

Seminaarissa keskitytään käynnistyneen hyvinvointi-/yhteistyöalueiden valmisteluun erityisesti sosiaalihuollon ja sosiaalipolitiikan näkökulmasta sekä ajankohtaisiin sosiaalihuollon kansallisiin kysymyksiin. Vuonna 2022 toteutetaan kaksi (5/22 ja 9/22) ja kahden päivän seminaarikokonaisuutta, joissa jatketaan toimintaympäristön, muuttuvien rakenteiden ja toimintaedellytysten tarkastelua ja kootaan kehittämistyöhön tarvittavia linjauksia ja toimenpiteitä. Seminaareihin sisältyy kansallisten sosiaalihuollon ajankohtaisten kysymysten informaatio- ja työpajaosuudet. Seminaarisarja on maksuton ja se on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-, esimies- ja järjestämistehtävissä mukana oleville sekä kunta-hyvinvointialue –rajapinnassa työskenteleville ammattilaisille.

Seminaari järjestettiin webinaarina. Tallenne on katsottavissa tästä. (Tallenne katsottavissa ilman tekstitystä 18.2. asti.)

Ohjelma

10.00-10.15    Seminaarin avaus
    Valtiosihteeri Eila Mäkipää, STM

10.15-11.15    Sosiaalihuolto muuttuvissa rakenteissa
    Professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto

11.15-12.00    Katsaus sosiaalihuollon ajankohtaisiin kysymyksiin ja menossa oleviin STM:n lainsäädäntötyöhön ja hankkeisiin
    Virva Juurikkala, STM / APO, Elina Palola, STM /YTO

12.00-13.00    Lounastauko 

13.00-13.30    Kohti integroituja, tarpeisiin vastaavia palveluja ja vaikuttavuusperustaista ohjausta.
    Johtaja Taina Mäntyranta, STM

13.30-14.30    Seminaari jakaantuu työpajoihin, joissa on ajankohtaista teemaa avaava osuus ja sen perusteella vuorovaikutteinen työskentely
A) Yhdyspintatyö asunnottomuuden vähentämiseksi
Mikko Hytönen ja Eero Tanhuanpää STM, Veera Väisänen STEA 
B) Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa 
Marjaana Seppänen, professori Helsingin yliopisto

14.30-14.45    Kahvi/tee tauko

14.45-15.45    Seminaari jatkuu työpajalla, jossa on teemaa avaava osuus ja sen perusteella vuorovaikutteinen työskentely
C) INSOTE - Integroitu työote uusiutuvassa sote-keskuksessa: kohti dialogisuutta, osallisuutta ja tilallisuutta
Aino Ritala-Koskinen, yliopistotutkija Tampereen Yliopisto 

15.45-16.00    Seminaaripäivän yhteenveto, tulevien seminaarien agenda ja päätössanat
    Ohjelmapäällikkö Harri Jokiranta
 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, järjestöt ja yhteisöt