Laatua ja vaikuttavuutta lasten ja nuorten palveluihin - näyttöön perustuvat menetelmät osaksi päivittäistä työtä

Torstai 14.1.2021 klo 12.00 –  15.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Johtamista tukevaa tietoa siitä, miten voidaan vauhdittaa näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamista ja saavuttaa toivottu lopputulos.

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään tulevina vuosina vahvistamalla ammattilaisten osaamista näyttöön perustuvin menetelmin. 

Jotta menetelmäkoulutukset eivät muodostuisi hukkainvestoinniksi, tarvitaan johtamista. Johtaja toimii mahdollistajana, varmistaa ajankohtaisen tutkimustiedon saatavuuden, tunnistaa uuden tiedon soveltamisen esteet ja tukee työntekijöitä menetelmän soveltamisessa. 

 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto