Työpaja sote-tietopaketeista: Vammaispalvelut, Oulu

Torstai 12.12.2019 klo 09.30 –  15.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää yhteistyössä Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkien kanssa työpajoja sote-tietopaketeista. Työpajojen tarkoituksena on kerätä asiantuntijoiden näkemyksiä tietopakettiluokitusten toimivuudesta alueiden tiedolla johtamiseen. Työpajat rakentuvat viiden kokonaisuuden ympärille: perusterveydenhuolto (sis. vastaanottopalvelut ja lääkinnällinen kuntoutus), ikääntyneiden palvelut (hoito & hoiva), mielenterveys- ja päihdepalvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä vammaispalvelut.

Jos olet tarkasteltavan sote-substanssin asiantuntija tai talousammattilainen kuntakentällä, näkemystäsi tarvitaan. Tilaisuus on osallistujille maksuton. Kahvi- ja lounastarjoilu. Mukaan mahtuu 70 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Sote-tietopaketteja on kehitetty Sitran ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä vuodesta 2015 alkaen. Keskeisessä roolissa on ollut alueellisten tietotarpeiden tunnistaminen palveluluokituksia tehtäessä. Samaan aikaan on pidetty huolta siitä, että sote-tietopakettien luokitukset ovat yhteentoimivia kansallisten luokitusten kanssa. Tarkalle tasolle viedyt kansallisesti yhtenäiset palveluluokitukset mahdollistavat automaattisen ja vertailukelpoisen tietotuotannon sekä alueiden johtamisen että kansallisen ohjaamisen tietotarpeisiin.

Työpajan aikataulu ja sisältö

Tilaisuus järjestetään 12.12. Oulun kaupungintalolla (Kirkkokatu 2 a, Oulu)

09.30        Aamukahvi ja suolainen (erityisruokavaliot erikseen)

10.00        Tilaisuuden avaus, Sirkka-Liisa Olli (Oulun kaupunki)

10.10        Tietopaketit tietojohtamisen työvälineenä, Anssi Vartiainen

10.40        Tietopakettitiedolla johtaminen käytännössä, kokemuksia alueilta

11.10        Kansallinen ja alueellinen tietojohtamisen yhteistyö, Elina Välikangas (SoteDigi)

11.40         Lounas

12.40        Alustukset työpajatyöskentelyn teemoihin ja jako ryhmiin

13.00        Työpajatyöskentely

  1. Vammaispalvelujen palveluluokitus, kokonaistarkastelu
  2. Omaishoidon tuen erityistarkastelu
  3. Työelämäosallisuutta tukevat palvelut (työ- ja päivätoiminta, ym. erityistarkastelu)
  4. Iäkkäiden ja vammaispalvelujen yhtymäpinnat (erityistarkastelu)
  5. RAI-arviointitiedon hyödyntäminen vammaisten palveluissa
  6. JHS-palveluluokitus ja sote-tietopaketit, yhteentoimivuustarkastelu

14.00         Iltapäiväkahvi

14.15         Työpajan tulosten purku, (5 min/työryhmä)

14.50         Päivän yhteenveto

15.00         Tilaisuuden päätös

Ilmoittautuminen

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua Webropolissa 21.11.2019 mennessä.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Anssi Vartiainen, STM, 0295163015, [email protected]