Sosiaalihuollon ammattihenkilölain muutostarpeet -työseminaari

Perjantai 16.11.2018 klo 09.00 –  11.15

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön toimesta selvitystä sosiaalihuollon ammattihenkilölain muutostarpeista selvityshenkilötyönä sekä erillisellä kyselyllä. Selvityshenkilönä toimii Anneli Pohjola. Tavoitteena on tuottaa tietoa erityisesti sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) toimivuudesta sekä lain toimeenpanossa esille nousseista haasteista pohjaksi ammattihenkilölainsäädännön laajemmalle uudistamiselle. Työseminaarissa käydään läpi selvitystyöhön liittyvän kyselyn alustavia tuloksia sekä kerätään lisätietoa selvitystyön pohjaksi. Tilaisuus on perjantaina 16.11. klo. 8.30-11.30 Helsingissä, osoitteessa Eteläesplanadi 4 (Työ- ja elinkeinoministeriön auditorio).

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön toimesta selvitystä sosiaalihuollon ammattihenkilölain muutostarpeista selvityshenkilötyönä sekä erillisellä kyselyllä. Selvityshenkilönä toimii Anneli Pohjola. Tavoitteena on tuottaa tietoa erityisesti sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) toimivuudesta sekä lain toimeenpanossa esille nousseista haasteista pohjaksi ammattihenkilölainsäädännön laajemmalle uudistamiselle.

Selvitystyön kohteena ovat:

1. Voimassa olevan sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimivuus

2. Sosiaalihuollon ammattitoiminnan erityispiirteet suhteessa terveydenhuollon ammattitoimintaan liittyen mm. sosiaalihuollon asiakasturvallisuuteen sekä oikeusturvaan suhteessa julkisen vallan käyttöön

3. Sosiaalihuollon ammattihenkilötoimintaan liittyvät keskeisimmät kansainväliset näkemykset

4. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain muutostarpeet

STM järjestää 16.11. klo. 8.30-11.30 Helsingissä, osoitteessa Eteläesplanadi 4 (TEM:n tila) työseminaarin, jossa käydään läpi selvitystyöhön liittyvän kyselyn alustavia tuloksia sekä kerätään lisätietoa selvitystyön pohjaksi.

Päivän ohjelma

8:30 Kahvit

9.00 Avaus / Ammattihenkilölakien kokonaisuudistus, johtaja Kari Paaso

9.15 Keskeiset tulokset sosiaalihuollon ammattihenkilölainsäädäntöä koskevasta kyselystä, selvityshenkilö Anneli Pohjola

Keskustelu

10.15 Yhteistä työskentelyä / osallistujien keskeiset näkemykset sosiaalihuollon ammattihenkilölain merkityksestä sekä muutostarpeista

11.00 Työskentelyn yhteenveto

11.15 Selvitystyön eteneminen ja jatkotyöskentely, selvityshenkilö Anneli Pohjola

Ilmoittautumiset 12.11. mennessä alla olevan linkin kautta. Paikalle mahtuu 40 henkilöä.

https://link.webropolsurveys.com/S/E698BFAF1749EAFC

Lisätietoa: Juha Luomala, Sosiaalineuvos, [email protected], puh. 0295 163 492

Kohderyhmät: julkinen hallinto, valtionhallinto, järjestöt ja yhteisöt