Avoin kuulemistilaisuus: Samapalkkaisuusohjelman 2016-2019 kokonaisarviointi

Torstai 4.10.2018 klo 10.00 –  12.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Avoin kuulemistilaisuus samapalkkaisuusohjelman 2016-2019 kokonaisarvioinnista torstaina 4. lokakuuta klo 10.00-12.30. Tilaisuus pidetään Liikenne- ja viestintäministeriön Sonck- salissa, Eteläesplanadi 16.

Ohjelma:

9.30 Aamukahvit

10.00 Samapalkkaisuusohjelman 2016-2019 kokonaisarviointi DI Leo Suomaa

10.15 Osallistujien puheenvuorot

12.30 Tilaisuuden päätös

Kuulemistilaisuudessa osallistujat voivat käyttää samapalkkaisuusohjelman 2016 -2019 kokonaisarviointia koskevan valmistellun puheenvuoron. Ennakkoon ilmoi-tetut puheenvuorot käytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensimmäisen pu-heenvuoron enimmäispituus on kolme minuuttia. Kun kaikki ennakkoon ilmoite-tut puheenvuorot on käytetty, muut puheenvuorot käytetään pyytämisjärjestyk-sessä. Kommentit pyydetään lähettämään sähköisesti osoitteella [email protected] viimeistään 1.10.2018. Kommentin voi lähettää, vaikka ei pääsisi osallistumaan varsinaiseen tilaisuuteen.

Voit ilmoittautua tilaisuuteen (max 2 osallistujaa/ organisaatio) ja myös puheen-vuoron käyttäjäksi TÄSTÄ 28.9.2018 mennessä.

Varsinainen kutsu ja ennakkomateriaali lähetetään myöhemmin.

Tervetuloa!

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt