TILLSTÄLLNINGEN INHIBERAD - SOCIALJOUREN I DEN OMSTRUKTURERADE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Maanantai 6.11.2017 klo 09.30 –  13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hangö 6.11.2017

Frågor om socialjouren kommer att behandlas under hösten vid två utbildningsdagar om socialjouren, som hålls i Tammerfors den 17 november 2017 (finskspråkig utbildningsdag) och i Hangö den 6 i november 2017 (svenskspråkig utbildningsdag).

Målet med utbildningsdagarna som social- och hälsovårdsministeriet ordnar i samarbete med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken är att skapa förutsättningar för samarbete i enlighet med den nya lagen och att stärka baskunskaperna hos dem som ansvarar för ordnandet och produktionen av socialjouren och hos de socialjourhavande och deras samarbetspartner om ändringarna i socialvårdslagen som gäller socialjour och att förbättra den lagenliga verksamheten i jouren. Ett ytterligare mål med dagarna är att svara på frågor som uppstått i det praktiska arbetet om hur lagen ska tolkas, utgående från tidigare inlämnade frågor.

Utbildningsdagarna är riktade till ledningen inom social- och hälsovården, ansvariga för social- och hälsovårdens förändringsarbete i landskapen, ansvariga för sjukvårdsdistriktens jourenheter, ansvariga för socialjouren och till alla som arbetar med serviceuppgifter inom socialjouren och närliggande uppgifter.

Tidsfristen för anmälning till utbildningarna löper ut två veckor före utbildningsdagen. För att evenemangen så bra som möjligt ska motsvara behoven, ber vi att ni i samband med anmälningen ställer frågor som ni vill ha svar på vid utbildningarna.

Deltagande i evenemanget är kostnadsfritt. Organisatören bjuder på morgonkaffe.

Anmälning och ytterligare uppgifter om utbildningen finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

 

Program

 

Ytterligare information

Virve Flinkkilä, specialsakkunnig, virve.flinkkila(at)stm.fi

Elina Uusitalo, överinspektör, elina.uusitalo(at)valvira.fi

 

Distribution

Kommunernas registratorskontor, sjukvårdsdistrikten, Kommunförbundet, landskapsförbunden, socialbranschens kompetenscenter, nödcentralerna, Polisstyrelsen

För Kännedom                 

SHM/ kommunikation, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Regionförvaltningsverken

 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, valtionhallinto, yritykset


Tapahtumaan ei voi enää ilmoittautua.