TILAISUUDEN UUSI AJANKOHTA ON VARMISTUNUT - Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Perjantai 17.11.2017 klo 09.30 –  16.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tampere 17.11.2017

Sosiaalipäivystykseen liittyviä kysymyksiä käsitellään vielä syksyn aikana kahdessa samansisältöisessä valtakunnallisessa sosiaalipäivystyksen koulutuspäivässä, jotka järjestetään suomenkielisena Tampereella 17.11.2017 ja ruotsinkielinen tilaisuus on suunnitteilla järjestää 6.11.2017 Hangossa. Hangon tilaisuuden ajankohta varmistuu vielä myöhemmin.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä Valviran ja aluehallintovirastojen kanssa järjestämien koulutuspäivien tavoitteena on luoda edellytyksiä uuden lain mukaiselle yhteistoiminnalle ja vahvistaa sosiaalipäivystyksen järjestämisestä ja tuottamisesta vastaavien tahojen sekä sosiaalipäivystäjien ja yhteistyötahojen perustietoa sosiaalihuoltolain sosiaalipäivystystä koskevista muutoksista ja parantaa lain mukaista toimintaa palveluissa. Lisäksi päivien tavoitteena on vastata käytännön työssä esiin tulleisiin kysymyksiin lain tulkinnassa etukäteen esitettyjen kysymysten pohjalta.

Koulutuspäivät on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle, maakunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon muutostyöstä vastaaville henkilöille, sairaanhoitopiirien päivystysyksiköistä vastaaville henkilöille, sosiaalipäivystyksestä vastaaville henkilöille sekä kaikille sosiaalipäivystyksen palvelutehtävissä ja niihin läheisesti liittyvissä tehtävissä työskenteleville henkilöille.

Ilmoittautumisaika koulutuksiin päättyy aina kahta viikkoa ennen koulutuspäivää. Jotta tilaisuudet vastaisivat parhaiten olemassa olevaan tarpeisiin, pyydämme jättämään ilmoittautumisen yhteydessä kysymyksiä, joihin toivotte vastauksia koulutuksissa.

Tilaisuus on osallistujille ilmainen. Järjestäjä tarjoaa tilaisuuksissa aamukahvit.

  • Turku 26.4.2017 (Ohjelma on tapahtumakalenterissa ko. päivän kohdalla)
  • Kuopio 6.6.2017 (Ohjelma on tapahtumakalenterissa ko. päivän kohdalla)
  • Helsinki 4.9.2017 (Ohjelma on tapahtumakalenterissa ko. päivän kohdalla)
  • Oulu 14.9.2017 (Ohjelma on tapahtumakalenterissa ko. päivän kohdalla)
  • Hanko 6.11.2017 - Ruotsinkielinen tilaisuus (Ohjelma on tapahtumakalenterissa ko. päivän kohdalla)
  • Tampere 17.11.2017 Ohjelma

 

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Virve Flinkkilä virve.flinkkila@stm.fi

Hallitussihteeri Liisa Holopainen liisa.holopainen@stm.fi

Ylitarkastaja Elina Uusitalo elina.uusitalo@valvira.fi

 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset


Tämän tilaisuuden ilmoittautuminen on päättynyt!