Miten viestiä mielenterveydestä, päihteiden käytöstä ja riippuvuuksista niin, ettei leimata? Miten kuvata kurjuutta ilman, että ylläpidetään stigmaa? Tervetuloa webinaariin, jossa ei tarjota vastauksia vaan etsitään niitä yhdessä.

Vuorovaikutuksellisessa seminaarissa kootaan yhteen ajankohtaista sosiaalityön ja sosiaalihuollon tutkimusta.

Järjestäjä: STM

Kansallisen lapsistrategian toimenpiteen 12 julkaisutilaisuus

Järjestäjä: STM

Tervetuloa Kelan, sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön seminaariin sosiaaliturvan uudistamisesta keskiviikkona 15.2.2023. Seminaarissa hollantilaiset asiantuntijat kertovat tavoista, joilla he analysoivat ihmisten käyttäytymistä sosiaaliturvalainsäädännön uudistamisen yhteydessä.

Miksi on tärkeää, että osatyökykyiset työllistyvät? Mikä merkitys tällä on julkisen talouden kestävyyden, työvoiman saatavuuden, työmarkkinoiden osallisuuden tai sosiaaliturvan kannustavuuden näkökulmista? Mitä Työkykyohjelmassa on tehty osatyökykyisten työllistymisen eteen tällä hallituskaudella? Miten työ jatkuu tästä eteenpäin?

Järjestäjä: STM, TEM

Laadukkaiden ja riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus edellyttää osaavaa henkilöstöä. Osana maaliskuussa 2023 päättyvää sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden -ohjelmaa on laadittu sote-henkilöstön riittävyyttä, saatavuutta ja pysyvyyttä turvaava tiekartta seuraavalle hallituskaudelle vuoteen 2027. Se sisältää yksityiskohtaisemman suunnitelman jo tälle vuodelle. 

Järjestäjä: STM

OKM:n ja STM:n järjestämässä webinaarissa esitellään kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategia. Tilaisuus on osa kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin työskentelyä.

Järjestäjä: OKM, STM