Iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistuksen toisessa vaiheessa parannetaan erityisesti kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja. Uudistus tulee pääsääntöisesti voimaan 1.1.2023 yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa. Muutokset koskevat myös muita sosiaalipalvelujen asiakasryhmiä.

Järjestäjä: STM

Aiheena: Mikä muuttui? Kuntoutuksen uudistaminen vuosina 2020-2022 Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää tilaisuuden (hybridi) aiheena miten kuntoutuksen uudistus on toteutunut vuosina 2020-2022 ja miten kuntoutusta tulisi kehittää jatkossa. Tilaisuudessa esitellään kuntoutuksen toimintasuunnitelman arviointiraportti. Tilaisuus on osa kuntoutuksen uudistamista ja on avoin kaikille.

Järjestäjä: STM

Järjestäjä: TTL

Mieli ja työ -webinaarisarja pureutuu mielen hyvinvointiin työelämässä. Mitä työyhteisöissä voitaisiin tehdä mielenterveyden vahvistamiseksi? Miksi toimeen kannattaa tarttua mieluummin ennemmin kuin myöhemmin?

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta. Tilaisuuden tavoitteena on kuvata sote-alan tiedonhallinnan tulevia kehityssuuntia ja käynnissä olevia tai käynnistyviä ICT-hankkeita. Tilaisuuden kohderyhmää ovat järjestelmätoimittajien ja ICT-ratkaisujen toteuttajien strategisesta kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Järjestäjä: STM

Järjestäjä: TTL

Tervetuloa mukaan mielenterveyttä tukevan työterveysyhteistyön toimintamallin julkistustilaisuuteen 15.11.2022.

Tervetuloa webinaariin, jossa käsitellään pakottavaa kontrollia ja sukupuolistunutta väkivaltaa. Tilaisuuden järjestää NAPE eli naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta. Tilaisuus on kaikille avoin eikä osallistuminen edellytä ennakkoilmoittautumista.

Lastensuojelun monialaisen kehittämisen valtionavustushankekokonaisuuden loppuseminaari. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustusta viidelle alueelliselle hankkeelle lastensuojelun monialaiseen kehittämiseen vuosina 2020-2022. Lastensuojelun monialaisia hankkeita koordinoivat sosiaalialan osaamiskeskukset.

Järjestäjä: STM