Yrkespersonalens kompetens stärks

Programmet för arbetsförmåga stärker kompetensen hos den yrkespersonal och de experter som ansvarar för uppgifter som gäller arbetsförmåga genom en utbildning om stöd för arbetsförmåga och sysselsättning.

När man utvecklar och utbildar personalen stöder man kompetensen och färdigheterna hos servicesystemets yrkespersonal så att de bättre kan utnyttja de multiprofessionella nätverken och den servicehelhet för arbetsförmåga och sysselsättning som utgår från kundens behov.

Genom programmet utvecklar man tre utbildningshelheter:

  1. Utbildningen för samordnare för arbetsförmågan (10 sp) genomförs som en del av yrkeshögskolornas utbildningsutbud. Genom att genomföra utbildningen som en del av en grundexamen eller som en yrkesinriktad fortbildning stärker yrkespersonalen sin kompetens när det gäller stöd för arbetsförmåga och sysselsättning.
  2. De som ämnar ge utbildning för samordnare för arbetsförmågan har möjlighet att delta i en utbildning för utbildarna (1 sp). Syftet med utbildningen för utbildarna är att säkerställa att utbildningen för samordnarna är av hög kvalitet och enhetlig.
  3. Utbildningen om stöd för arbetsförmågan och sysselsättningen (2 sp) är en helhet för de aktörer som får statsunderstöd för projekt som genomför programmet för arbetsförmåga och deras samarbetspartner. Efter att programmet för arbetsförmågan avslutats är utbildningen öppen för alla, och det kan också användas parallellt med utbildningarna för samordnare och utbildare. Under hösten 2022 kommer en utbildning om stöd för arbetsförmågan som ska vara öppen för alla.

Mer information