Förmåner, rehabilitering och tandvård för veteraner

Krigsinvalider och frontveteraner som tjänstgjort i Finlands krig 1939-1945 har rätt att få vissa specialtjänster och förmåner som finansieras från statliga medel. Till dessa hör:

 • rehabilitering för frontveteraner
 • tandvård
 • rehabilitering och service för krigsinvalider samt
 • förmåner för frontmän

De som är berättigade till veterantjänster och förmåner är de som har

 • frontmannatecken
 • fronttjänsttecken som tilldelats kvinnor
 • fronttecken eller
 • veterantecken

FPA och Statskontoret betalar fronttillägg och frontunderstöd

Folkpensionsanstalten betalar fronttillägg och extra fronttillägg till veteraner.

Statskontoret betalar frontunderstöd till frontveteraner som tjänstgjort som frivilliga i de finska krigen och som i huvudsak bor i Ryssland, Estland eller andra områden inom före detta Sovjetunionen och har bristfällig utkomst.

Veteraner får planenlig rehabilitering årligen

Målet för rehabiliteringen av frontveteraner är att veteranerna varje år får planenlig rehabilitering.

Rehabiliteringen kan ges som anstaltsrehabilitering eller som dag-, hem- eller annan rehabilitering inom öppenvården. Den årliga rehabiliteringsperioden på anstalt kan vara i genomsnitt 10 dagar. Veteraner kan varje år få 30 rehabiliteringsbesök inom öppenvården.

Ansökan om rehabilitering görs på hälsovårdscentralen. Hälsovårdscentralen kan antingen ordna rehabiliteringen som egen verksamhet eller köpa den av en enhet som tillhandahåller rehabiliteringstjänster.

Tandvård och ersättningar för veteraner

Veteranerna får tandkontroll och kliniska arbeten för proteser avgiftsfritt av den offentliga tandvården.

FPA ersätter tjänster inom den privata tandvårdenför veteraner enligt taxor som FPA har fastställt. Utöver annan tandvård fårveteranerna ersättning för:

 • för kliniska och tekniska arbeten för proteser 
 • helprotesbehandling som ges av specialtandtekniker när tandläkaren har gjort undersökning och gett ordination om vård

FPA betalar ersättning för tandvårdskostnader till frontveteraner som har frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken eller veterantecken. Ersättning betalas också till minröjare med intyg från Krigsarkivet.

Mer information om ersättningarna för veteranens tandvård:

Avgiftsfria tjänster för krigsinvalider

Krigsinvalider har rätt att avgiftsfritt få

 • rehabilitering
 • hjälpmedel
 • öppenvård och vård på anstalt
 • stöd för närståendevård.

Service beviljas enligt behovsprövning. Statskontoret ersätter dessa kostnader till kommunerna.

Öppenvården ersätts för krigsinvalider om invaliditetsgraden är minst 10 procent och anstaltsvården ersätts om invaliditetsgraden är minst 20 procent.