Verksamhetsmodell för samarbete med företagshälsovården

I programmet för psykisk hälsa i arbetslivet utvecklades en samarbetsmodell som stöder arbetsförmågan och den psykiska hälsan och som kan användas i det förebyggande arbetet på arbetsplatser och inom företagshälsovården. Modellen för samarbete som stöder psykisk arbetsförmåga och psykisk hälsa skapades tillsammans med arbetsplatserna och företagshälsovården.

Hälsofrämjande ledarskap på arbetsplatsen har en stor betydelse när det gäller att stödja arbetstagarnas psykiska arbetsförmåga och att hantera den psykosociala belastningen i arbetet.

Modellen erbjuder inte färdiga lösningar, utan hjälper i stället arbetsplatserna att själva bedöma och fastställa hur nuläget ser ut, hitta lämpliga lösningar och avgöra vem som ska genomföra dem.

Modellen lanserades i september 2022.