Allmänt om coronavirusläget

Stängningen av restauranger

Användning av mun- och nässkydd inom socialvårdens tjänster

Arbetslivet

Avtalet om gemensam upphandling (JPA)