Coronavirusvaccin

Tack vare vaccinationerna kan man hålla samhället öppet, trygga en tillräcklig kapacitet inom hälso- och sjukvården och minska särskilt de allvarliga covid-19-fallen. 

Mer information om hur vaccineringarna framskrider på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats:

Finlands vaccinationsstrategi

Finlands covid-19-vaccinationsstrategin uppdaterats 22.6.2022.

Det behövs försäljningstillstånd för ett vaccin 

Försäljningstillstånd för ett vaccin kan beviljas när det har påvisats vara tillräckligt säkert och effektivt och när preparatets kvalitet har godkänts. Försäljningstillståndet för Europa beviljas av Europeiska kommissionen på basis av Europeiska läkemedelsmyndighetens bedömning (EMA).  

Finland har skaffad sina vacciner via EU:s gemensamma upphandling. Den gemensamma upphandlingen innebär att kommissionen förhandlar ett kontrakt med läkemedelsföretag och skaffar de vacciner som medlemsländerna i EU behöver. Finland har inte använt den sedvanliga och etablerade processen för upphandling av vacciner som baserar sig på öppen konkurrens, så som vid upphandling av övriga vacciner i det nationella vaccinationsprogrammet. 

Avtalen mellan kommissionen och företagen är konfidentiella. Kommissionen och läkemedelsföretag ansvarar för delgivningen av informationen om avtalen. Alla 27 medlemsländer är med.

Det finns åtta coronavacciner i EU som har försäljningstillståndet:

  • covid-19-vaccin som utvecklats av Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
  • covid-19-vaccin som utvecklats av Moderna (Spikevax)
  • covid-19-vaccin som utvecklats av AstraZeneca (Vaxzevria)
  • covid-19-vaccin som utvecklats av Janssen (Johnson & Johnson)
  • covid-19-vaccin som utvecklats av Novavax (Nuvaxovid)
  • covid-19-vaccin som utvecklats av Valneva (COVID-19 Vaccine Valneva)
  • covid-19-vaccin som utvecklats av Sanofi Pasteur (VidPrevtyn Beta) 
  • covid-19-vaccin som utvecklats HIPRA Human Health (Bimervax)

I Finland finns det för tillfället två coronavacciner:

  • Biontech-Pfizer 
  • Novavax 

Vacciners biverkningar

I Finland sköter Fimea övervakningen och insamlingen av information om biverkningarna av alla läkemedel och vacciner i samarbete med Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Genom anmälningarna om biverkningar strävar man efter att upptäcka sådana nya, oväntade och allvarliga biverkningar som inte anges på bipacksedlarna. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och konsumenter kan anmäla misstänkta eller konstaterade biverkningar till Fimea. En anmälan om biverkningar betyder inte automatiskt att det finns en bekräftad koppling mellan vaccinet och den verkan som konstaterats, och anmälningarna kan inte heller användas för att kartlägga hur vanliga biverkningarna är.  

Vaccinerna mot covid-19 och internationellt samarbete

Finland och EU vill uppfylla sin förbindelse om solidaritet för att främja den globala tillgången till covid-19-vacciner. Finland har skänkad sammanlagt över fem miljoner vaccindoser via COVAX.

Mer information

Sari Ekholm, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA Telefon:0295163447   E-postadress: