Utmärkelsetecken för veteraner

Republikens President har på förslag av Riddarordnarna godkänt principen att alla våra krigsveteraner som uppfyller kraven tilldelas på basis av ett initiativ medaljen FVR M I åren 2015 -2017. Avsikten är att medaljerna ska delas ut på nationella veterandagen 27.4 eller festligheter i anslutning till dagen.

Centralorganisationerna (veteranförbunden) ska se till att förslagen om veteranmedaljer (FVR M I) kommer via centralorganisationerna och att lokal- och distriktsnivån inte sänder förslag direkt till ministeriet. Förslag om utmärkelsetecken till veteraner som inte tillhör organisationer ska sändas till Finlands Krigsveteranförbund, adress: Finlands Krigsveteranförbund rf, PB 600, 00521 Helsingfors.

Förslaget görs på en ordensförslagsblankett fastställd av Ordenskapitlet som finns på Ordnarnas webbplats www.ritarikunnat.fi. Blanketten ska fyllas i noggrant så att personuppgifterna stämmer. Ordensblanketterna ska tillställas enkelsidigt i två exemplar, varav den andra kan vara en kopia.

Av förslaget ska framgå att kandidaten förlänats

  • frontmannatecken eller på motsvarande sätt för fronttjänsttecken för kvinnor eller
  • fronttecken eller
  • frontmannatecken för utlänningar

Förslag ska inte göras, om personen redan har statligt utmärkelsetecken, dvs. Finlands Vita Ros, Finlands Lejons eller Frihetskorsets orden.

Veteranorganisationerna lämnar in förslagen om utmärkelsetecken inför utdelningen av utmärkelsetecken under veterandagen till förvaltnings- och planeringsavdelningen senast 31.12. Förslag som inkommit efter att tidsfristen gått ut beaktas inte.

Tilldelade utmärkelsetecken levereras till centralorganisationerna och därifrån vidare genom förslagsställarna till mottagarna.

På adressen www.ritarikunnat.fi finns också information om utmärkelsetecknet för veteraner.

Mer information

Eija Paananen, Assistent 
social- och hälsovårdsministeriet, Hallintoyksikkö / HAL, Hallintopalveluryhmä / HALPA 0295163533  


Päivi Ahtialansaari, Assistent 
social- och hälsovårdsministeriet, Hallintoyksikkö / HAL, Talousryhmä / TAR 0295163226