Tillgänglig och flerspråkig information om coronaviruset

På denna sida finns frågor och svar som gäller till exempel kommunikation om coronaviruset på lättläst språk och teckenspråk samt om flerspråkigt material.  

Var kan jag få lättläst eller bildstödd information om coronaviruset?

Information om coronaviruset på lättläst språk och med stöd av bilder finns på Selkokeskus webbplats, som också har länkar till svenskspråkigt material.

Alla kommunicerar inte genom att prata. Papunet har sammanställt information med bilder, anvisningar och en ordlista om coronaviruset. 

Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat lättläst material om coronavirusläget. Materialet (endast på finska i nuläget) finns här:

På FPA:s sidor finns information på lättläst finska om hur coronavirussituationen inverkar på FPA:s tjänster.

På FDUV:s (Förbundet De utvecklingsstördas Väl rf) webbplats finns lättläst information om coronaviruset:

Var kan jag få information om coronaviruset på teckenspråk? 

Finlands Dövas Förbund har material om coronaviruset på finlandssvenskt teckenspråk på sin webbplats.

Statsrådets pressmeddelanden om coronavirussituationen översätts till finlandssvenskt teckenspråk och kan ses på statsrådets Youtube-kanal.

Alla statsrådets presskonferenser tolkas till finskt teckenspråk. Det informeras om presskonferenserna på statsrådets webbplats.

Var kan jag få bildstödda anvisningar om handtvätt som kan skrivas ut?

I Institutet för hälsa och välfärd materialbank finns informationsmaterial på finska, svenska och engelska, som kan skrivas ut.

I materialet finns förutom information om hur händerna ska tvättas på rätt sätt också anvisningar om bland annat tillräckligt säkerhetsavstånd, om att undvika besök och om hygien när man hostar.

Jag har talsvårigheter, men behöver information om coronaviruset. Var kan jag få personlig rådgivning?

Om du misstänker att du smittats av coronavirus, kan du göra en bedömning av dina symtom i tjänsten Omaolo.

Hälsobyns Coronaguide -tjänst vägleder och ger råd i frågor gällande exponering för och symtom på coronaviru-set covid-19. I Coronaguiden finns också ett program för mentalt stöd när du behöver hantera oro och ångest orsakad av coronavirussituationen.

Statsrådets chattjänst ger allmän information om coronaviruset, men inte hälsorådgivning. Chatten betjänar på finska och i mån av möjlighet också på svenska och engelska.

Var kan man få flerspråkig information om coronaviruset?

Yle publicerar nyheter om coronaviruset på arabiska, kurdiska, somaliska och persiska. Nyheterna baserar sig på Yles övriga material.

Många kommuner har på sina egna webbplatser samlat allmän information om coronaviruset samt anvisningar för dem som misstänker coronavirussmitta. Till exempel Helsingfors stad ger information om coronaviruset bland annat på franska, somaliska och dari.