Visionen är ett samhälle med sammanhållning och hållbar välfärd

För att visionen ska kunna genomföras har vi valt fem strategiska mål.

Dessa mål kan nås genom ett högklassigt och långsiktigt arbete för människors vardag och välfärdssamhället enligt regeringsprogrammets riktlinjer.

De fem strategiska målen är:

 • människors aktiva delaktighet
 • samordnade tjänster och förmåner
 • en trygg och välmående livs- och arbetsmiljö
 • hållbar finansiering samt
 • välfärd i arbetets brytningsskede 

Människors aktiva delaktighet innebär:

 • individens aktivitet och ansvarstagande
 • en upplevelse av jämlikhet och gemenskap
 • ett individuellt främjande av välfärd och hälsa.

Samordnade tjänster och förmåner innebär:

 • minskande välfärds- och hälsoskillnader
 • ett socialskyddssystem som omfattar och stödjer olika livssituationer samt
 • nödvändiga och verkningsfulla tjänster och förmåner

En trygg och välmående livs- och arbetsmiljö innebär:

 • en trygg och meningsfull vardag
 • ett skyddsnät och en känsla av trygghet för befolkningen
 • sunda lokaler som stärker samhörighet.

Med hållbar finansiering avses:

 • en god sysselsättning och hållbar befolkningsstruktur
 • att ha kontroll över social- och hälsovårdskostnaderna samt
 • exporttillväxt inom välbefinnandebranschen.

Välfärd i arbetets brytningsskede innebär

 • ökad funktions- och arbetsförmåga
 • längre arbetskarriärer samt
 • en kontinuerlig utveckling av kompetensen inom social- och hälsovårdsbranschen.​

Mer information

Riikka Pellikka, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Enheten för stöd för ledningen / JOT, Strategigruppen / STRA 0295163659