FI SV EN

Värderingar styr vårt arbete

Värderingarna inom social- och hälsovårsministeriets koncern är rättvisa, mod och öppenhet.

Rättvisa:

"Vi har förbundit oss att främja jämlikheten mellan människor och möjligheterna till jämställdhet samt en etisk och ansvarsfull verksamhet och ett beslutsfattande som bygger på våra värderingar. Vår verksamhet styrs av en äkta förståelse för människors olika behov."

Mod:

"Vi är motorn i den sociala reformen. Vi prioriterar vår verksamhet och hanterar även svåra val för att säkerställa verksamhetens genomslagskraft, ändamålsenlighet och effektivitet."

Öppenhet:

Vi samarbetar nätverksmässigt baserat på förtroende och en aktiv dialog. Vi uttrycker våra synpunkter tidigare och tydligare, men vi är redo att ändra ståndpunkt då vi får nya perspektiv i kontakten med olika aktörer.

Mer information

Riikka Pellikka, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163659  

Aktuellt

Förslag till budget för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 2020
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 16.8.2019 11.30
Lagförslag om slopande av aktiveringsmodellen på remiss
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 16.8.2019 11.25
Studie i ungdomars hälsobeteende: ungas användning av tobak och alkohol minskar inte längre
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 16.8.2019 9.00
Kirsi Varhila ny kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 15.8.2019 13.20