FI SV EN

Värderingar styr vårt arbete

Värderingarna inom social- och hälsovårsministeriets koncern är rättvisa, mod och öppenhet.

Rättvisa:

"Vi har förbundit oss att främja jämlikheten mellan människor och möjligheterna till jämställdhet samt en etisk och ansvarsfull verksamhet och ett beslutsfattande som bygger på våra värderingar. Vår verksamhet styrs av en äkta förståelse för människors olika behov."

Mod:

"Vi är motorn i den sociala reformen. Vi prioriterar vår verksamhet och hanterar även svåra val för att säkerställa verksamhetens genomslagskraft, ändamålsenlighet och effektivitet."

Öppenhet:

Vi samarbetar nätverksmässigt baserat på förtroende och en aktiv dialog. Vi uttrycker våra synpunkter tidigare och tydligare, men vi är redo att ändra ståndpunkt då vi får nya perspektiv i kontakten med olika aktörer.

Mer information

Riikka Pellikka, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163659  

Aktuellt

Nya anvisningar för beredskap och beredskapsplanering inom social- och hälsovården
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 23.5.2019 13.21
Arbetsgrupp: Nationell tjänst för att samla klientuppgifterna inom tjänsterna för barn och familjer
Ministry of Education and Culture Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 22.5.2019 12.28
Utredare: Socialt arbete skapar förutsättningar för delaktighet för alla
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 16.5.2019 17.33
Enhetliga studerandehälsovårdstjänster för alla högskolestuderande
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 16.5.2019 13.26