Social- och hälsovårdsministeriets mission

Vår uppgift är att säkerställa människors funktionsförmåga, utkomst och tjänster för att vi ska kunna leva i ett jämlikt, hållbart och stabilt samhälle. Vi genomför denna uppgift med hjälp av lagberedning, mångsidig styrning och förvaltningsövergripande samarbete.

Vi strävar efter rättvisa, mod och öppenhet i all vår verksamhet. 

SHM-koncernen* med dess partner bygger ett samhälle med god sammanhållning och hållbar välfärd. Detta innebär att välfärden är hållbar i ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende.

Våra strategiska mål är människors aktiva delaktighet, samordnade tjänster och förmåner, en trygg och välmående livs- och arbetsmiljö, hållbar finansiering samt välfärd i arbetets brytningsskede. Vi når dessa mål genom ett högklassigt och långsiktigt arbete för människors vardag och välfärdssamhället enligt regeringsprogrammets riktlinjer.

 

Mer information

Riikka Pellikka, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Enheten för stöd för ledningen / JOT, Strategigruppen / STRA 0295163659