Statistik över arbetsmarknaden och ekonomin

Många förbund, t.ex. Läkarförbundet, Finlands tandläkarförbund och Kommunarbetsgivarna gör utredningar om t.ex. personaltillgången.Många intresseorganisationer, t.ex. Finansbranschens Centralförbund, Läkemedelsindustrin och Apotekareförbundet publicerar statistik om sitt verksamhetsområde.

På Statistikcentralens webbplats kan man hitta statistik om olika aspekter av livet. Förutom socialförsäkring, arbetsmarknad och hälsa har webbplatsen bl.a. statistik om Finlands befolkning och offentlig ekonomi.

Finansministeriets webbplats har statistik om bl.a. Finlands ekonomi, de offentliga finanserna och statsbudgeten.

Finlands bank producerar statistik om bl.a. monetära finansinstitut och finansiering.

På kommunförbundets webbplats har man samlat centrala kommun- och regionspecifika data om t.ex. kommunernas ekonomi, social- och hälsovård och sysselsättning.

Findikaattori är en tjänst som innehåller aktuell information om centrala samhällsfenomen i form av indikatorer. Där finns ca 100 indikatorer vars utveckling beskrivs med hjälp av figurer, tabeller och analystext. Tjänsten produceras av Statistikcentralen och statsrådets kansli i samarbete med olika informationsproducenter.

Findikaattori (Statistikcentralen och statsrådets kansli)

Mer information

Sari Kauppinen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163275