FI SV

OTE-hanke: Ratkaisuja työkyvyn ylläpitoon ja osatyökykyisten työllistymiseen

Tälle sivulle on koottu vuosina 2016-2018 käynnissä olleen Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen (OTE) valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistyön tulokset. 

Hankkeen loppuraportti ja siihen liittyvä tiedote:

Hankkeen loppuraportti englanniksi:


Kannustinloukkujen purkaminen

Kolmikantainen työryhmä laati selvityksen osatyökykyisyyteen liittyvien kannustinloukkujen purkamisesta.

Työryhmä esitti ratkaisuksi osatyökyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamiseen ns. lineaarista mallia, joka tarkoittaa työansion ja eläkkeen yhteensovittamisen tapaa, jossa työansio pienentää maksussa olevaa eläkettä portaattomasti.

Lisäksi työryhmä esitti, että lineaarisen mallin käyttöä selvitettäisiin myös täyden työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamiseen.

Lineaarista mallia täyden työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamiseen selvitettiin, mutta työryhmä päätyi ehdottamaan lineaarista mallia vain osatyökyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamiseen.

Yhteyshenkilö
Neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen, [email protected], p. 0295 163 183


Oikea-aikainen hoito ja kuntoutus

OTE-kärkihankkeessa on luotu oikea-aikainen työkyvyn tuen palvelupolku hoitoon ja kuntoutukseen pääsyyn.

Ammattilaisille suunnattu verkkokoulutus työkyvyn tuen palvelupolusta löytyy tietyoelamaan.fi-palvelusta:

Hankkeessa kehitetty toimintakykykeskus on uusi tapa tarjota matalan kynnyksen palveluja kaikille, joiden työkyky on alentunut. Keskus tarjoaa neuvontaa ja ohjausta, eikä keskukseen tarvita lähetettä.

Tutustu toimintakykykeskusmalliin Innokylässä:

Lue lisää alueellisista hankkeista ja kokeiluista:

Yhteyshenkilö 
Erityisasiantuntija Ritva Partinen, [email protected],fi, p. 0295 163 330


Osatyökykyisten rekrytointikynnyksen madaltaminen

Selvitimme työnantajien näkemyksiä osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuuksista ja esteistä. Tutkimus osoitti, että rekrytoinnissa osaaminen ja motivaatio ratkaisevat. Osatyökykyistä henkilöä arvioidaan siis samoin perustein kuin muitakin työnhakijoita. Asenteissa on siis tapahtunut muutos.

Osatyökykyisten henkilöiden työllisyysaste on nyt Suomessa Euroopan korkeimpia.

Yhteyshenkilö 
Erityisasiantuntija Patrik Tötterman, [email protected], p. 0295 049 034


Palvelujärjestelmän tehokas käyttö

OTE-kärkihanke on kouluttanut (vuodesta 2016 alkaen) noin 700 työkykykoordinaattoria.

Työkykykoordinaattori on työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntija, joka sovittaa TE- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja yhteen niin, että osatyökykyisten henkilön työllistyminen helpottuu.

Tutustu työkykykoordinaattorin työhön ja asiakkaisiin:


Tieto keskitetysti yhdestä paikasta:  tietyoelamaan.fi-palvelusta

Tietyoelamaan.fi-verkkopalvelu avattiin vuonna 2016. Palveluun on koottu kaikki ajantasainen tieto osatyökykyisyyteen liittyvistä palveluista ja etuuksista, keinojen vaikuttavuudesta sekä tutkimuksesta ja lainsäädännöstä.

Verkkopalvelu on tarkoitettu osatyökykyisille, työkykykoordinaattoreille sekä kaikille ammattilaisille ja työnantajille, jotka tarvitsevat tietoa osatyökykyisyydestä. Palvelu toimii jo satojen ammattilaisten työkaluna.

Palvelun ylläpidosta vastaa Kuntoutussäätiö.

Yhteyshenkilö
Hannamari Uotila, [email protected]


Uudet toimintamallit työllistymiseen ja osallisuuteen

Kuudessa alueellisessa kokeiluhankkeessa on luotu ja testattu toimintamalleja, joilla parannetaan osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä työtoiminnan ja opintojen jälkeen.

Toimintamallit löydät Innokylästä:

Hyödynnä oppaita:

Lue artikkeleita alueellisista hankkeista ja kokeiluista:

Yhteyshenkilö
Sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen,
etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 303

Vammaisten yrittäjyydelle tukea

Vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä estävistä ja edistävistä tekijöistä tehtiin selvitys, jonka mukaan vammaisilla ei ole riittävästi tietoa yrittäjyyteen liittyvistä palveluista ja taloudellisista tuista.

Toisaalta TE-toimistolla ja muilla yrityspalveluiden tarjoajilla ei ole riittävästi tietoutta vammaisten yrittäjyyden erityispiirteistä.

Yhteyshenkilö 
Erityisasiantuntija Patrik Tötterman,
etunimi.sukunimi@tem.fi, p. 0295 049 034

Hyvät käytännöt kiertoon

Työtä ja työolosuhteita voidaan muokata niin, että vamma tai sairaus ei millään tavalla vaikuta työntekoon. Hyvät käytännöt työn mukauttamisessa on saatava kiertoon ja käyttöön, jos työntekijän työkyky on alentunut.

Hyviä käytäntöjä on koottu videoihin. Videot ja niitä täydentävät podcastit ja blogit löydät tietyoelamaan.fi-verkkopalvelusta: