FI SV

Sammansättning av styrgruppen för spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra och tjänstemannanätverket

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila är ordförande för projektets styrgrupp.

Päivi Mattila-Wiro
Konsultativ tjänsteman, projektchef
tfn 0295 163 467
fornamn.efternamn@stm.fi

 

 

 

Raija Tiainen
Projektchef
tfn 0295 163 610
fornamn.efternamn@stm.fi

 

 

 

 

Styrgrupp

Ordförande

Mattila Pirkko, social- och hälsovårdsminister

Medlemmar

Antila Outi, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet
Antila Raimo, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet
Roth, Kimmo, TEM
Mattila-Wiro, Päivi, projektledare
Tiainen, Raija, projektchef

Permanenta experter

Soile Kuitunen, vd, Stiftelsen för Rehabilitering
Markku Lehto, docent
Jukka Kivekäs, överläkare, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

Mer information

Päivi Mattila-Wiro, konsultativ tjänsteman 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163467