FI SV

Sammansättning av styrgruppen för spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra och tjänstemannanätverket

Spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra genomförs av ett tjänstemannanätverk som består av tjänstemän från social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet. Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila är ordförande för projektets styrgrupp.

 

Päivi Mattila-Wiro
Konsultativ tjänsteman, projektchef
tfn 0295 163 467
fornamn.efternamn@stm.fi

 

 

 

Raija Tiainen
Projektchef
tfn 0295 163 610
fornamn.efternamn@stm.fi

 

 

 

 

Styrgrupp

Ordförande

Mattila Pirkko, social- och hälsovårdsminister

Medlemmar

Antila Outi, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet
Niemi Veli-Mikko, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet
Oivo Tuija, överdirektör, arbets- och näringsministeriet
Antila Raimo, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet

Permanenta experter

Soile Kuitunen, vd, Stiftelsen för Rehabilitering
Markku Lehto, docent
Jukka Kivekäs, överläkare, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

Tjänstemannanätverket

Projektchef

Mattila-Wiro Päivi, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar

Tiainen Raija, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet
Pöyhönen Eveliina, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet
Tötterman Patrik, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet
Partinen Ritva, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet
Moilanen Pirjo, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Tiainen Milja, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet
Vorma Helena, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet
Lähesmaa Jukka, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet

Mer information

Päivi Mattila-Wiro, konsultativ tjänsteman 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163467