Regionala försöksprojekt som finansieras inom spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

Som ett led i spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra utvecklar aktörer i olika regioner verksamhetsmodeller för att stödja återgång till arbetet och sysselsättning, hänvisning till vård och rehabilitering och förbättring av delaktigheten.

De regionala försöksprojekten är sammanlagt 12 till antalet, och de genomförs inom ramen för delprojekten Modeller för sysselsättning och delaktighet samt Vägar till vård och rehabilitering i spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet (TTL) samordnar de regionala försöksprojekten.

Mer information