FI SV

Kundorienterad service – Nyheter från regionerna

Social- och hälsovårdens verksamhetsmodeller reformeras och digitaliseras för närvarande genom flera olika utvecklings- och försöksprojekt. Syftet är att skapa kundorienterade tjänster som stöder kundernas självständighet och delaktighet.

Utvecklings- och försöksprojekten hänför sig bland annat till införande av information om invånarnas erfarenheter i servicesystemet, utveckling av e-tjänster för egenvård och användning av servicesedlar.

På denna webbsida har man samlat nyheterna om skedena i och resultaten av försöken.

Valfrihet testas i Tavastehus – var sjätte har bytt till privatläkare

I Tavastehus har man i ett års tid testat kommuninvånarnas frihet att välja själv var man sköter sin hälsa.

I Lappland lyssnar man noga på kunderna

I Lappland har kunderna inkluderats i utvecklandet av social- och hälsovårdstjänsterna så pass väl att erfarenheterna även kommer att utnyttjas i de nationella rekommendationerna.