FI SV EN

Ansvariga personer för spetsprojektet Kundorienterad service

Åtgärd 1: Verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården förnyas – fokus på kunden

 

Hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki. Kuvaaja: Maria Miklas. Sosiaalineuvos Juha Luomala. Kuvaaja: Maria Miklas Erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen. Kuvaaja Maria Miklas.

1.1 Ett offentligt servicelöfte fastställs
Vuokko Lehtimäki
Projektchef

tfn 02951 63371
[email protected]

1.2 En verksamhetsmodell för erfarenhetsexpertis och klienters och patienters deltagande fastställs
Juha Luomala
Socialråd
tfn 02951 63492
[email protected]

1.3 Nya e-tjänster för egenvård utvecklas och tas i bruk
Teemupekka Virtanen
Specialsakkunnig
tfn 02951 63370
[email protected]

Hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki. Kuvaaja: Maria Miklas. Merja-Liisa Auero

1.4a Ett försök med servicesedlar
Vuokko Lehtimäki
Projektchef
tfn 02951 63371
[email protected]

 

1.4b En servicesedel för mun- och tandvård
Merja-Liisa Auero
Medicinalråd
tfn 02951 63304
[email protected]

 

Åtgärd 2: Ändamålsenligt riktande av den bosättningsbaserade sociala tryggheten

Projektipäällikkö Henna Huhtamäki. Kuvaaja: Maria Miklas.
Henna Huhtamäki
Chef för delprojekt
tfn 02951 63072
[email protected]

Åtgärd 3: Ett försök med basinkomst genomförs

Johtaja Liisa Siika-Aho. Kuvaaja: Maria Miklas
Liisa Siika-Aho
Direktör
tfn 02951 63085
[email protected]