FI SV EN

Målet är att var och en ska få tjänster oberoende av tid och plats

Målet med spetsprojektet är att kunden bättre ska få stöd för upprätthållande av den egna funktionsförmåga samt för egenvård och att kunden lättare ska hitta social- och hälsovårdstjänster.

Åtgärder som genomförs inom ramen för projektet är ett servicelöfte som avges av landskapen, införande av information om kundernas och invånarnas erfarenheter i servicesystemet, utveckling av e-tjänster för egenvård för att öka antalet servicekanaler, ett försök med servicesedlar som utökar kundens valfrihet, en reform av den bosättningsbaserade sociala tryggheten samt ett försök med basinkomst.

Spetsprojektet är indelat i tre helheter enligt följande:

Åtgärd 1: Verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården förnyas – fokus på kunden

Helheten är indelad i följande delprojekt:

1.1 Ett offentligt servicelöfte fastställs
1.2 En verksamhetsmodell för erfarenhetsexpertis och klienters och patienters deltagande fastställs
1.3 Nya e-tjänster för egenvård utvecklas och tas i bruk
1.4a Ett försök med servicesedlar
1.4b En servicesedel för mun- och tandvård

Åtgärd 2: Ändamålsenligt riktande av den bosättningsbaserade sociala tryggheten

Åtgärd 3: Ett försök med basinkomst genomförs


För genomförandet av spetsprojektet har det reserverats sammanlagt cirka 37 miljoner euro för perioden 2016–2018.

Ansvariga ministrar för spetsprojektet är social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.