FI SV

Stöd och tips för ansökan om statsunderstöd

Ansökan om finansiering för försök är slut

Ansökningstiden för ansökan om finansiering var 10.5–31.8.2016. Besluten fattas i september 2016 och försöken inleds i oktober.

Fullständiga anvisningar och information om ansökan

Information om undersökningar, länkar och exempel finns på sidan Information som stöd för ansökan (på finska).

 

Hur hitta en samarbetspartner för sitt försök?

Berätta för oss om era planer. Om ni ger er tillåtelse publicerar vi uppgifterna på denna webbsida. Vi hoppas att de publicerade uppgifterna ska hjälpa så många som möjligt att hitta en lämplig samarbetspartner för sitt försök.

Frågor och svar på IKIOMAT-webbkliniken

Vi ordnade en serie direkta webbsändningar som stöd för ansökan om statsunderstöd. På frågorna svarade bland andra projektledaren och ordföranden för styrgruppen Päivi Voutilainen och projektchefen Anja Noro.

Webbkliniker

Se på videoupptagningar från informationsseminarierna

I maj ordnade social- och hälsovårdsministeriet två till innehållet likadana seminarier för stöd och nätverkande i Helsingfors.